De Raphaëlstichting kent een Raad van Bestuur, bestaande uit Remco Bakker (voorzitter) en Hester Buijs (lid). Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

In de Raad van Toezicht hebben zitting: Tanja Ineke (voorzitter), Mascha ten Bruggencate, Monique Kossen en Christel Deckers.

De Raad van Bestuur wordt met adviezen ondersteund door een Managementteam waarin de eindverantwoordelijken van de instellingen zitting hebben.

Klik hier voor het organogram.
Klik hier voor het reglement Raad van Bestuur.
Klik hier voor het reglement Raad van Toezicht.
Klik hier voor het rooster van aan- en aftreden Raad van Toezicht.