De Raphaëlstichting kent een Raad van Bestuur, bestaande uit Remco Bakker (voorzitter) en Hester Buijs (lid). Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

In de Raad van Toezicht hebben zitting: Wouter van Ewijk (voorzitter), Mascha ten Bruggencate, Tanja Ineke.

De Raad van Bestuur wordt met adviezen ondersteund door een Managementteam waarin de eindverantwoordelijken van de instellingen zitting hebben.

Klik hier voor het organogram.
Klik hier voor het reglement Raad van Bestuur.
Klik hier voor het reglement Raad van Toezicht.