Coronavirus: Vraag en Antwoord

 • Alle cliënten die dat wensen kunnen in september/oktober gevaccineerd worden met het nieuwe bivalente coronavaccin. Vanaf half september worden de uitnodigingen met uitleg en toestemmingsformulieren aan cliënten en wettelijk vertegenwoordigers verstrekt.
 • Ook onze zorgmedewerkers ontvangen half september een uitnodiging om een afspraak te maken voor een versnelde vaccinatie (sneller dan de reguliere route).

Meer informatie:

Klik op de afbeelding voor vergroting

Klik op de afbeelding voor vergroting

Er geldt geen maximum meer voor het aantal bezoekers die iemand thuis kan ontvangen op een dag. Dit geldt ook voor cliënten die bezoek ontvangen op de eigen kamer.

Het is belangrijk de volgende basisregels in acht te nemen:

 • Het kan zijn dat aan u gevraagd wordt om een zelftest te doen voordat u op de woning komt. Dit is vrijwillig (en dus niet verplicht). Doe deze test zo kort mogelijk voor u op bezoek komt.
 • Goed ventileren (zorgen voor voldoende frisse lucht).
 • Hygiënemaatregelen (was vaak en goed de handen, hoest/nies in de ellenboog)
 • Zeg het bezoek af als er cliënten of medewerkers in de woning zijn die klachten hebben die passen bij corona. Vraag bezoekers ook om af te zeggen als zij klachten hebben. Maak pas weer een nieuwe afspraak als je zeker weet dat het veilig kan: dus bij een negatieve testuitslag of als iemand 24 uur klachtenvrij is na een besmetting en minimaal 7-14 dagen na het begin van de klachten.

Op bezoek bij een besmette cliënt:

 • Indien een bewoner positief getest wordt op het coronavirus, gaat hij/zij meestal in tijdelijke isolatie. Dit kan veel impact hebben op het welzijn en gevoel van veiligheid. We vinden het belangrijk om juist dan zoveel mogelijk leven toe te voegen aan de dagen en eenzaamheid te voorkomen. Medewerkers proberen deze isolatie zoveel als mogelijk draaglijk te maken voor cliënten door toch enige activiteiten te ondernemen (wandelingetje, spelletje etc.). Ook het betrekken van familie kan erg betekenisvol zijn. Indien een cliënt in isolatie is en verwanten op bezoek willen komen om te helpen de isolatie draaglijker te maken, dan zijn zij natuurlijk welkom op de eigen kamer van de cliënt waar deze in isolatie is. Dit gaat in goed overleg met de medewerkers, waarbij vanuit de Raphaëlstichting aan verwanten wordt geadviseerd om – net als medewerkers zelf – Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) te dragen bij contact met de besmette cliënt. Verwanten komen bij een besmetting op een woonhuis niet in de algemene ruimten.

Digitaal op bezoek

 • Tijdens de coronaperiode hebben cliënten, naasten en begeleiders ervaring opgedaan met sociaal contact via digitale middelen. Die ervaringen waren positief én negatief. Neem beeldbellen. Sommige mensen vinden het fijn, anderen kunnen er niets mee. Samen ontdekten ze wat er nodig is voor goed digitaal sociaal contact. Wilt u meer weten over Digitaal op bezoek bij mensen met een beperking? Kijk dan op de website van Kennisplein Gehandicaptenzorg of op de website: Digitaal op bezoek
Afspraken hierover worden gemaakt tussen cliënt, verwanten en begeleider. De individuele afspraken per cliënt worden opgenomen in het zorgdossier van de cliënt.

Algemene uitgangspunten bezoek
Het overheidsbeleid en de algemene maatregelen van het RIVM zijn leidend en kaderstellend, denk hierbij aan:

 • hygiënemaatregelen (handhygiëne; geen handen geven; hoesten en niezen in de elleboog; papieren zakdoekjes gebruiken); 
 • geen logeren als er gezondheidsklachten zijn bij de cliënt, de verwanten of in het netwerk;
Afspraken hierover worden gemaakt tussen cliënt, verwanten en begeleider. De individuele afspraken per cliënt worden opgenomen in het zorgdossier van de cliënt.

Iedereen krijgt het advies om zichzelf te testen na een vakantie of reis in het buitenland en als toerist in Nederland. Ook cliënten die volledig gevaccineerd zijn doen na terugkeer een zelftest of er wordt een sneltest afgenomen door medewerkers. Welke test wordt gebruikt hangt af van het land waar de cliënt vandaan reist.

Coronabewijs
Wat is een coronabewijs? Een coronabewijs is een negatieve testuitslag óf een vaccinatiebewijs óf een bewijs dat iemand is hersteld van corona. Het digitaal corona certificaat (DCC) is vanaf 1 juli in Europa ingevoerd en werkt via de CoronaCheck-app.

Indien cliënten geen DigiD hebben, of geen mobiel kan:

 • via CoronaCheck.nl met een DigiD ook een papieren bewijs worden uitgeprint.
 • kan volstaan worden met een vaccinatieboekje. Dit kan via de arts van de locatie. De cliënt/verwant of PB’er kunnen zelf de gele boekjes kopen (bv bij de ANWB of de boekhandel) of bestellen bij de uitgever. Vervolgens kan de cliënt/PB’er bij de medische dienst/ de arts een stempel en handtekening ophalen. (NB in Nederland zelf is het gele boekje geen bewijs van vaccinatie)
 • wanneer iemand geen DigiD kan of wil gebruiken, een papieren coronabewijs opgevraagd worden. Dit kan gedaan worden door te bellen met de volgende nummers:
  – Voor een coronabewijs voor het reizen binnen de EU: 0247-247247
  – Voor een coronabewijs voor binnenlands gebruik: 0800-1351
  Hou de persoonsgegevens en Burgerservicenummer bij de hand.
  Het papieren coronabewijs wordt binnen 5 werkdagen ontvangen op het adres waarmee iemand bij de gemeente geregistreerd staat in de Basisregistratie Personen (BRP). (bron: https://www.digid.nl/veel-gezocht/)

Het is aan begeleiders en verwanten om onderling afstemming te hebben hoe de QR-code gerealiseerd wordt.

Negatieve testuitslag voor vakanties naar het buitenland
Op dit moment zijn cliënten zelf verantwoordelijk voor het regelen van een negatieve testuitslag als dit niet op medische grond noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor uitjes of vakantie). Indien verwanten hierbij niet kunnen helpen, kan de begeleider (in overleg) bijspringen.

De GGD geeft geen COVID-19-vrij-verklaring voor reizen naar het buitenland af. De GGD test alleen mensen die klachten hebben die passen bij het coronavirus. Er zijn wel commerciële partijen die COVID-19-vrij-verklaringen aanbieden (bijvoorbeeld bij testen-voor-toegang). Deze verklaring moet de cliënt zelf betalen. De overheid vergoedt dit niet.

Meer informatie coronabewijs voor reizen naar het buitenland
Alles over reizen naar het buitenland: Nederlandwereldwijd
Coronabewijs: praktische problemen en oplossingen

Externe Dagbesteders/deelnemers: vermoeden besmetting en wel/niet naar de dagbesteding?

Uit verschillende uitbraken van het coronavirus hebben we geleerd dat een verspreiding van varianten van het coronavirus heel snel om zich heen kan grijpen. Cliënten en medewerkers die besmet raken, worden over het algemeen niet erg ziek… maar de continuïteit van de zorg kan dan wel in gevaar komen door uitval van zieke medewerkers.

Externe dagbesteder/deelnemer zonder klachten met contact besmet persoon
Een externe dagbesteder/deelnemer, hoeft niet meer automatisch getest te worden of in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon. In principe kan de dagbesteder/deelnemer dan ook naar de dagbesteding komen, mits hij/zij zelf geen klachten heeft. Indien een externe dagbesteder thuis verzorgd wordt door ouders/verzorgers die besmet zijn, is het verstandig in overleg te beoordelen of cliënt wel/niet naar dagbesteding komt. Het is natuurlijk verstandig om wel een zelftest te doen voordat de externe dagbesteder/deelnemer naar de dagbesteding komt.

Alternatieve dagbesteding
Wat betreft de dagbesteding staat voor de Raphaëlstichting voorop dat er met in achtneming van de corona-maatregelen een balans moet zijn tussen de fysieke gezondheid en veiligheid én de psychische en sociaal-emotionele gezondheid van mensen met een beperking. Dit geldt ook voor externe dagbesteders en de dagbestedingslocaties zullen dan ook hun best doen om alternatieve dagbesteding aan te bieden (voorbeelden zijn: online-dagbesteding of online contactmomenten, huisbezoek, huiswerk, etc.), indien een cliënt niet naar de dagbesteding kan.

Hoe te handelen bij een daadwerkelijke besmetting van een externe dagbesteder?
Er is sprake van een daadwerkelijke besmetting, indien deze door een test is aangetoond.

Een positief geteste externe dagbesteder kan niet naar de dagbesteding komen. Externe dagbesteder volgt richtlijnen GGD en gaat op aanwijzing GGD in isolatie en/of quarantaine.

De externe dagbesteder is 5 dagen na de testuitslag weer welkom op de dagbesteding bij de Raphaëlstichting, mits cliënt tenminste 24 uur klachtenvrij is.

Alternatieve dagbesteding
Wat betreft de dagbesteding staat voor de Raphaëlstichting voorop dat er met in achtneming van de corona-maatregelen een balans moet zijn tussen de fysieke gezondheid en veiligheid én de psychische en sociaal-emotionele gezondheid van mensen met een beperking. Dit geldt ook voor externe dagbesteders en de dagbestedingslocaties zullen dan ook hun best doen om alternatieve dagbesteding aan te bieden (voorbeelden zijn: online-dagbesteding of online contactmomenten, huisbezoek, huiswerk, etc.), indien een cliënt niet naar de dagbesteding kan.