De Raphaëlstichting biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en is daarnaast actief in de psychiatrie en verpleeghuiszorg. Er werken 1400 medewerkers vanuit een antroposofisch geïnspireerde zorgvisie op diverse locaties in Noord- en Zuid-Holland voor 1200 cliënten van alle leeftijden.

Cliëntondersteuning
Wij vinden het belangrijk dat u zich voldoende in staat voelt om goede afspraken met ons te maken. Vanuit de driehoek cliënt, cliëntvertegenwoordiger en medewerker willen wij de best mogelijke zorg inrichten met bijbehorende doelen en afspraken. Vanuit de Wlz heeft u nu het recht op ondersteuning bij het regelen en invulling geven aan uw zorgvraag. Deze cliëntondersteuning wordt u gratis aangeboden door het zorgkantoor of door onafhankelijke ondersteuners van MEE of Zorgbelang.
Op de website van uw zorgkantoor staat informatie over cliëntondersteuning.

Iedere cliënt van de Raphaëlstichting gaat een zorg-overeenkomst aan. In verband met nieuwe wetgeving in de zorg zijn nieuwe overeenkomsten en voorwaarden vastgesteld. De soort overeenkomst is afhankelijk van de aan de cliënt afgegeven indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de beschikking van de gemeente of de verwijzing van een arts.

In onderstaande Algemene- en Bijzondere Voorwaarden worden de rechten en plichten van de cliënt en ‘de Raphaëlstichting nader uitgewerkt. Deze voorwaarden horen bij de zorg-overeenkomsten.

  • Algemene en bijzondere voorwaarden Wlz Gehandicaptenzorg, klik hier
  • Algemene voorwaarden WMO, klik hier
  • Algemene voorwaarden Verpleging en Verzorging, klik hier
  • Algemene voorwaarden Verpleging en Verzorging met verblijf, klik hier
  • Algemene informatie Verpleging en Verzorging met verblijf Wzd cliënten, klik hier
  • Algemene informatie Verpleging en Verzorging Eerstelijnsverblijf (ELV-Zvw), klik hier
  • Algemene voorwaarden Jeugdwet, klik hier
  • Algemene voorwaarden GGZ, klik hier

Bij het maken van een juiste match tussen de vraag van de cliënt en het aanbod op Rudolf Steiner Zorg worden ook locatie-specifieke inclusie- en exclusiecriteria gebruikt
Ook cliënten met sectorvreemde ZZP’s kunnen eventueel worden opgenomen. Voor bewoners met een psychogeriatrische aandoening en voor bewoners met een verstandelijke beperking is er de mogelijkheid voor kleinschalig wonen.

Klik hier voor het document in- en uitsluitingscriteria V&V.
Klik hier voor het document in- en uitsluitingscriteria VG.

Jaarlijks worden er met Zorgkantoor Haaglanden afspraken over het aantal ZZP’s gemaakt.

WLZ-toelating
De Raphaëlstichting is een organisatie met een WLZ-toelating voor persoonlijke verzorging (PV), verpleging (VP), begeleiding (BG), behandeling (BH) en verblijf (VB) en tevens voor VG-, LG- en V&V-verblijfplaatsen.

Voor wonen 

Bij het maken van een juiste match tussen vraag van cliënt en aanbod op de locatie worden ook locatiespecifieke inclusie- en exclusiecriteria gebruikt.
Ook cliënten met sectorvreemde ZZP’s kunnen eventueel worden aangenomen.

De Raphaëlstichting is een organisatie met een WLZ-toelating voor persoonlijke verzorging (PV), verpleging (VP), begeleiding (BG), behandeling (BH) en verblijf (VB) en tevens voor VG-, LG- en V&V-verblijfplaatsen.

Bij het maken van een juiste match tussen vraag van cliënt en aanbod op de locatie worden ook locatiespecifieke inclusie- en exclusiecriteria gebruikt.
Ook cliënten met sectorvreemde ZZP’s kunnen eventueel worden aangenomen.

Breidablick, Middenbeemster
Iambe, Amsterdam
Midgard, Tuitjenhorn
Rozemarijn, Haarlem
Scorlewald, Schoorl
Queeste, Alkmaar
Rudolf Steiner Zorg, Den Haag