Klik hier voor meer informatie over maatregelen n.a.v. het Coronavirus

 

 • Annemarie Zuidweg – nieuw lid raad van bestuur

   

  De Raphaëlstichting is verheugd Annemarie Zuidweg als nieuw lid van de raad van bestuur te hebben kunnen aantrekken. Samen met voorzitter Remco Bakker gaat zij per 6 mei a.s. het bestuur van de Raphaëlstichting vormen.

  Annemarie heeft veel ervaring in de gezondheidszorg. Zij werkte ondermeer als projectleider Transities bij Stichting Amstelring en sinds 2015 als regiomanager bij Ons Tweede Thuis, waar zij tot eind april nog verantwoordelijk is voor de zorg, kwaliteit, HR en financiën van ruim 40 locaties voor mensen met een verstandelijke beperking, ASS en NAH.

  Haar ruime werkervaring, enthousiasme en haar vermogen om mensen te verbinden, geven ons veel vertrouwen voor de toekomst. Wij kijken dan ook uit naar haar komst.

  C.M.M. (Tanja) Ineke
  Voorzitter raad van toezicht

  Lees verder →
 • Coronavirus

  (Update 25 maart 2020)
  Brief van bestuursvoorzitter Remco Bakker

   

  Schoorl, 25 maart 2020

  Betreft: Het Coronavirus en de maatregelen van de Raphaëlstichting

  Geachte heer, mevrouw,

  Eerder ontving u van ons al berichten over de maatregelen die wij hebben moeten nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. U merkt het aan de berichtgeving vanuit de overheid: per dag hebben wij te maken met nieuwe omstandigheden en nieuwe en voortschrijdende inzichten. Dat betekent dat per dag zaken kunnen veranderen.
  Ik hoop dat u het zelf goed maakt en dat u in het contact met de Raphaëlstichting bereidwilligheid en een luisterend oor vindt bij onze medewerkers.

  In dit schrijven willen wij u extra informeren over een aantal zaken. Voor actuele informatie kunt u terecht op www.raphaelstichting.nl/nieuws/coronavirus en ontvangt u informatie vanuit de locatie.

  Bezoekregeling
  Omtrent bezoeken en contact hebben wij eind vorige week al ingrijpende besluiten moeten nemen. In navolging van de overheid is bezoek aan onze verpleeghuisafdelingen verboden en geldt voor onze woonlocaties in de gehandicaptenzorg en psychiatrie: ‘nee, tenzij’.
  Dat laatste betekent dat wij op dit moment elk bezoek ten strengste ontraden. Al onze maatregelen zijn erop gericht om de verspreiding van het virus naar onze meest kwetsbare mensen, zo lang als mogelijk te voorkomen. Dat betekent dus in vrijwel álle situaties het ondraaglijke besluit dat wij bezoek niet zullen toestaan.

  Voor het ophalen van bewoners geldt precies hetzelfde: ‘nee, tenzij’. Ook hier ontraden wij – om dezelfde reden – het ophalen en terugbrengen van bewoners. In navolging van de landelijke richtlijnen geldt dan ook, voor die bewoners die wel thuis zijn, dat zij in principe geacht worden thuis te blijven tot 6 april 2020.

  Wij gaan ervan uit dat de maatregelen omtrent beperking in het sociale contact na 6 april verlengd zullen worden; het is niet ondenkbaar dat dit tot 1 juni 2020 zal gaan gelden. Dat betekent dat wij thuisbezoek afraden. Mocht u toch uw zoon of dochter of broer/zus thuis willen houden, dan geldt dat voor een langere periode. Mocht het thuis niet goed gaan, dan kan de bewoner terugkomen naar de locatie. Echter, dit soort escalaties willen wij het liefst voor zijn.

  Tegelijkertijd kijken wij ook vooruit en realiseren wij ons dat het tij straks gaat keren ingeval wij te maken krijgen met besmettingen en daarmee met een grote uitval van medewerkers.
  Als het virus ook de Raphaëlstichting heeft bereikt, zal het beleid veranderen voor die plekken waar dat van toepassing is; wij zullen dan alle hulp nodig hebben en dan kan het zo zijn dat wij juist een beroep op u gaan doen!
  Uiteraard is de behoefte aan contact, juist nu, groot. Op dit moment zoeken wij – per huis – naar passende alternatieven om toch in contact te blijven. U kunt dan denken aan videobellen (zoals Skype), maar ook andere vormen van niet-fysiek contact. U wordt daarover geïnformeerd door de woonvoorziening of afdeling.

  Infludo
  Naast alle maatregelen die wij treffen en alle beperkingen die wij opleggen, hebben wij tevens ingezet op een aantal versterkende zaken. Zo heeft u inmiddels een brief ontvangen over de mogelijke inzet van Infludo.
  Infludo kan weerstandsversterkend werken en wordt al regelmatig in overleg gebruikt. Wij hebben gemeend er goed aan te doen het middel ook aan te bieden aan onze cliënten en onze medewerkers. Uiteraard voorkomt dit het virus niet en kan het hoogstens voor een extra versteviging zorgen. Wij doen dit niet zonder toestemming en willen ook niet de indruk wekken dat het gebruik van Infludo ergens een oplossing voor is. Het is bedoeld slechts en uitsluitend als ‘extra’.

  Vragen, onzekerheid, zorgen en angst
  Dat er veel vragen leven, begrijpen wij maar al te goed. Wij proberen u zo goed als mogelijk mee te nemen in de maatregelen en voorzorgen die wij treffen. Daarnaast is de woning bereikbaar voor allerhande praktische vragen. Tegelijkertijd worden wij soms ingehaald door veranderende situaties op de dag. Dit vraagt om geduld en begrip van ons allemaal.
  Met het toenemen van de kans op een mogelijke uitbraak, merken wij dat medewerkers en ook ouders en/of verwanten onrustig worden en zich soms zorgen maken. Wij hebben een e-mailadres aangemaakt voor al uw vragen en wij kunnen zorgen voor een coach – zowel voor onze medewerkers als voor u – met wie u uw zorgen kunt delen, als dat binnen het huis niet lukt. Hij of zij kan meekijken naar wat uw zorgen zijn en waar mogelijk helpen deze te hanteren. Het e-mailadres is: coaching@raphaelstichting.nl.

  Een kijkje ‘achter de schermen’
  Achter de schermen wordt er hard gewerkt, net als voor de schermen. Om u een inkijkje te geven in wat er achter de schermen gaande is:

  • Elke dag om 08.00 uur start het crisisteam van de Raphaëlstichting, onder voorzitterschap van het bestuur met onder meer een arts (AVG) en de afdelingen HR, Inkoop, Kwaliteitsdienst en Communicatie met de actuele stand van zaken rondom de locaties; denk dan aan ziektegevallen, uitval medewerkers, voorraadbeheer, overheidsbeleid, communicatie, enzovoorts.
  • Daarna worden de uitkomsten van het overleg met de instellingen besproken en gaat ieder zijns weegs met de uitgezette acties. Denk daarbij aan de inkoopster die nu een cruciale rol heeft in de verdeling van alle beschermende middelen bijvoorbeeld.
  • Er is een mobiliteitsbureau opgezet om medewerkers, die vanuit de dagbesteding of werkplaatsen nu beschikbaar zijn, te koppelen aan woonlocaties waar vraag is naar medewerkers.
  • Er vindt met regelmaat overleg plaats met collega-instellingen, de GGD (dit is lokaal), de GOHR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio) en eventueel het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg), met branches als VGN en Actiz maar ook met de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.
  Financieel
  Wellicht ten overvloede, maar omdat de vraag ons toch bereikt via verschillende kanalen: financieel merken wij uiteraard dat alle maatregelen, het sluiten van locaties en de extra inzet van medewerkers maar ook de aanschaf van extra middelen van invloed is op de financiën. Tegelijkertijd staan wij er financieel solide voor en is er geen enkele zorg nodig omtrent de voortgang van onze hulpverlening.Het sterkt ons en onze cliënten in deze onzekere tijd, dat wij van alle kanten hartverwarmende reacties krijgen. Van u als verwant, maar ook van bedrijven, die bossen tulpen langsbrengen of klanten van onze winkels, die zeggen dat zij ons missen. Ook op social media ontvangen wij veel bemoedigende woorden.
  Het is een zware en onzekere tijd die wij met elkaar hebben te doorstaan. Ik heb er alle vertrouwen in, dat wij deze grote uitdaging samen het hoofd kunnen bieden.

  Met vriendelijke groet,

  R.R. (Remco) Bakker, Voorzitter Raad van Bestuur


   

  (Update 22 maart 2020)
  Videoboodschap bestuursvoorzitter Remco Bakker

  Bestuursvoorzitter Remco Bakker vertelt in deze videoboodschap over de moeilijke keuzes die de Raphaëlstichting in de afgelopen week heeft moeten maken en steekt cliënten, verwanten en medewerkers een hart onder riem in deze onzekere tijd.


  Klik hier voor de pagina met meer nieuws over de Raphaëlstichting

  Lees verder →
 • Interview Bestuursvoorzitter Remco Bakker in bundel RVS

  De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) brengt aan het einde van ieder jaar een kerstbundel uit. Dit jaar was het thema: ‘Zorgen voor Morgen’.

  Een bundel met een stevig ‘Raphaëlstichting-tintje’. Zo is er een interview in opgenomen met bestuursvoorzitter  Remco Bakker en tekende huisdrukker SpringerUit voor het drukwerk.

  Voor het gehele interview, klik hier

  Citaten uit het interview:
  “Ik denk dat we het begrip ‘zorg’ veel meer zullen gaan zien als iets van ons allemaal en dus niet een activiteit die je bij één organisatie kunt neerleggen, bij een ziekenhuis of een andere zorgaanbieder. Het is een maatschappelijk vraagstuk waarin ook de vraag past: wat kan ik als buurtbewoner bijdragen? Of als sportclub bijvoorbeeld?
  (-)
  “Zorg vanuit medemenselijkheid gaat naar mijn overtuiging een belangrijk onderdeel worden van het nieuwe systeem waarnaar we onderweg zijn. Niet alleen omdat we het anders niet meer kunnen betalen, maar ook omdat het een gevoel en een waarde aanspreekt, die in ieder van ons zit. We willen intrinsiek voor elkaar zorgen, maar we hebben dat de afgelopen decennia met de beste bedoelingen bij ons vandaan georganiseerd. Nu is het zaak om dat gevoel opnieuw aan te spreken.”

  Trots!
  Zoals eerder vermeld: SpringerUit – onze huisdrukker – tekende voor het drukwerk. De drukker en de werkplaats-deelnemers hadden er hard aan gewerkt. Het resultaat was prachtig! Een afvaardiging was uitgenodigd bij de officiële uitreiking van het eerste exemplaar aan minister Hugo de Jonge. En supertrots!

  Voor het filmpje van de productie van de bundel op Drukkerij SpringerUit, klik hier

  Voor de hele bundel ‘Zorgen voor Morgen’, klik hier.

  Meer informatie op de website van RVS, klik hier.

  Lees verder →
 • Wijziging samenstelling bestuur Raphaëlstichting

  1 november 2019

  Mededeling namens de voorzitter van de Raad van Toezicht Tanja Ineke, over een wijziging in de bestuurssamenstelling van de Raphaëlstichting

  In goed onderling overleg is besloten dat Hester Buijs haar functie van lid raad van bestuur per 1 november 2019 neerlegt.

  Dit betekent dat er een vacature ontstaat in de raad van bestuur. De raad van toezicht start op korte termijn het proces van werving voor een nieuw lid van de raad van bestuur.

  Sinds de aanstelling van Hester Buijs is er bijna drie jaar verstreken en heeft zowel de Raphaëlstichting als de omgeving zich verder ontwikkeld. De Raphaëlstichting wil  daarom de tijd nemen voor de eerste stap van het proces: het met diverse betrokkenen opstellen van een profiel van de nieuwe bestuurder. Vervolgens zal de raad van toezicht de vacature openstellen.

  In de tussenliggende periode wordt de vacante positie in de raad van bestuur opgevangen, doordat de voorzitter van de raad van bestuur zich tijdelijk laat ondersteunen op inhoud en beleid. Dit betekent onder andere dat Hester Buijs tijdelijk de opdracht vervult om een aantal projecten tot een afronding te brengen. Zo kan zij haar kennis en ervaring voor de Raphaëlstichting blijven inzetten. Hester Buijs heeft aangegeven hiertoe graag bereid te zijn.

   

  Lees verder →
 • Filmpremière ‘Wij zijn Scorlewald’


  Donderdag 19 april vond op Scorlewald de feestelijke premiere plaats van ‘Wij zijn Scorlewald’, een prachtige documentaire van filmmaker Tanja Markies gebaseerd op de zes korte filmpjes die zij in opdracht maakte over de kernwaarden van de sociaal-therapeutische zorgvisie. Klik hier voor een fotoimpressie. Klik hier om de filmpjes te bekijken. Klik hier voor een trailer van de documentaire.

  Lees verder →
 • Interview Hester Buijs in AM

  In de AM (Antroposofie Magazine) staat een interview met Hester Buijs, lid Raad van Bestuur van de Raphaëlstichting. Over besturen vanuit intuïtie en oprechte aandacht. “Ik heb het volste vertrouwen dat complexe vraagstukken via oprechte aandacht en interesse opgelost kunnen worden.”

  Klik hier voor het complete interview.

  Lees verder →
 • Boekpresentatie ‘Samuel’ van Willem Vissers op Rozemarijn


  Haarlem, 6 november 2017

  Vanaf januari 2017 schreef Volkskrant-sportjournalist Willem Vissers een wekelijkse column over zijn meervoudig gehandicapte zoon Samuel. Samuel is geboren met het zeldzame Kleefstra-syndroom. Hij verblijft overdag op het kinderdagcentrum Rozemarijn in Haarlem.
  De eerste exemplaren van de gebundelde columns werden tijdens een feestelijke boekpresentatie op Rozemarijn overhandigd aan een aantal ouders waarvan het kind – in de dertien jaar dat Samuel op Rozemarijn verblijft – is overleden. Eén van de columns – ‘Een beeld met bronzen vleugels’, over een monument voor de overleden kinderen van het kinderdagcentrum en het woonhuis – heeft hun verlies als onderwerp.
  De bundel ‘Samuel – kroniek van een ongewoon gezin’ is uitgegeven bij Lebowski Publishers.
  Een deel van de opbrengst heeft Willem Vissers geschonken aan Rozemarijn voor de aanschaf van een speciale fiets.

  > artikel NHDagblad 7 november – ‘Samuel geeft veel liefde’, klik hier

  Lees verder →
 • Raphaël-hardloopteam succesvol op SDB Zorgmarathon

  22 September vond de 10e editie van de SDB Zorgmarathon plaats. De Zorgmarathon is een estafetteloop voor medewerkers en bestuurders uit de zorg. Het Raphaëlteam liep mee. En hoe! Meedoen is belangrijk, maar de prestaties mochten er dit jaar ook zijn. De totale ‘team-tijd’ was ver boven het gemiddelde en één loper excelleerde met een 3e individuele tijd!

  Lees verder →
 • Gregory – boegbeeld campagne Ministerie van SZW

  Het verhaal van Gregory
  Gregory is gekozen als boegbeeld van de campagne ‘Beschut Werk’ van het Ministerie van SZW die in augustus van start is gegaan. Op de website van het ministerie is een filmpje te zien waarin hij zijn verhaal vertelt. Gregory was eerst deelnemer bij Iambe, maar sinds kort is hij bij de bakkerij in loondienst.> filmpje  | poster | met Jetta Klijnsma op de foto

  Lees verder →
 • Bestuurder Remco Bakker geaccrediteerd

  Remco Bakker
  Remco Bakker, voorzitter Raad van Bestuur van de Raphaëlstichting, heeft met goed gevolg een accreditatietraject doorlopen bij NVZD, de vereniging van bestuurders in de zorg. In het traject wordt getoetst of bestuurders actief werken aan hun vakontwikkeling en beschikken over zelfreflectief vermogen. Voor meer informatie over het accreditatietraject, klik hier.

  Lees verder →