Coronavirus

De Raphaëlstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Altijd, dus ook tijdens de coronacrisis. Vanwege de coronamaatregelen gaan er nu wel dingen anders, zoals bijvoorbeeld dagactiviteiten of bezoek. Die veranderingen hebben veel gevolgen voor cliënten, verwanten en medewerkers.

Gelukkig worden de maatregelen nu stapje voor stapje  versoepeld en gaat het leven op onze locaties voorzichtig naar een ‘nieuw normaal’. Daar zijn we heel blij mee! Verwanten en cliënten kunnen elkaar weer ontmoeten. De dagbesteding is weer opgestart, logeren wordt weer mogelijk en er worden vakantieplannen gemaakt. Dit alles uiteraard met inachtneming van strikte hygiënevoorschriften om ervoor te blijven zorgen dat het virus geen vat krijgt op onze kwetsbare doelgroep.

De Raphaëlstichting heeft een crisisteam samengesteld dat wekelijks overlegt en de corona-aanpak coördineert. Het team onderneemt actie op vragen en zorgen uit de organisatie en adviseert en informeert de medewerkers op intranet met de nieuwste maatregelen en instructies.

Informeren van cliënten en verwanten
Cliënten en hun verwanten worden geïnformeerd middels (nieuws)berichten van de locatie. Per locatie of cliëntdoelgroep kan een maatregel namelijk anders uitpakken. De instellingen zelf beschikken daarom over de meest passende informatie voor cliënten en verwanten. Afhankelijk van de relatie en situatie wordt de informatie gegeven tijdens een ondersteuningsmoment, schriftelijk of telefonisch. Algemene informatie die voor alle locaties geldt, vinden verwanten op deze webpagina. 

Klik hier voor de pagina met meer nieuws over de Raphaëlstichting