Woon jij of jouw verwant bij een van de instellingen van de Raphaëlstichting? Of werk jij of jouw verwant in een van onze werkplaatsen? Dan kun je bij jouw woning/werkplaats meepraten, meedenken en meebeslissen over de zorg en begeleiding die jij of jouw verwant krijgt.

Medezeggenschap gaat een stapje verder. Dan praat je mee over wat alle cliënten van een instelling aangaan. Alle cliënten en hun verwanten hebben recht op medezeggenschap.

Lokale cliëntenraad
Alle instellingen van de Raphaëlstichting beschikken daarom over een eigen cliëntenraad. Dit noemen we de lokale cliëntenraad. Deze cliëntenraad bestaat uit twee delen. Een deelraad cliënten en een deelraad verwanten. Samen denken zij mee, geven zij advies en hebben zij op bepaalde onderwerpen instemmingsrecht.

Bij elke instelling van de Raphaëlstichting is er dus een:

  • lokale cliëntenraad cliënten (CR-C). De lokale cliëntenraad cliënten wordt ondersteund door een coach.
  • lokale cliëntenraad verwanten (CR-V).

Centrale cliëntenraad
Soms zijn onderwerpen voor alle instellingen van de Raphaëlstichting belangrijk. Deze worden besproken in de centrale cliëntenraad. Ook deze bestaat uit twee deelraden:

  • Centrale cliëntenraad – cliënten (CCR-C): deze is samengesteld uit een vertegenwoordiger van bewoners/deelnemers/cliënten van elke  afzonderlijke (lokale) cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad – cliënten wordt ondersteund door een coach.
  • Centrale cliëntenraad – verwanten (CCR-V): deze is samengesteld uit een vertegenwoordiger van verwanten van elke afzonderlijke cliëntenraad van de diverse instellingen. De Centrale Cliëntenraad – verwanten wordt ondersteund door een secretaris.

Wat doet de centrale cliëntenraad?
De Centrale cliëntenraad bespreekt alle ontwikkelingen binnen de Raphaëlstichting. Soms vraagt de raad van bestuur advies aan de Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad kan ook uit zichzelf advies geven. De raad is zo een klankbord voor de raad van bestuur van de Raphaëlstichting. Naast het recht op het geven van (ongevraagd) advies hebben zij op bepaalde onderdelen ook recht om in te stemmen.

De twee deelraden (cliënten en verwanten) hebben onderling afgestemd bij welke onderwerpen zij meedenken, advies geven en instemmen. Beide deelraden vergaderen in ieder geval vier keer per jaar los van elkaar met de raad van bestuur. Twee maal per jaar vergadert de raad van bestuur met beide deelraden tegelijk. De lokale cliëntenraden krijgen de verslagen van de vergaderingen van de Centrale cliëntenraad.


De CCR-C en CCR-V  vergaderen twee keer per jaar gezamenlijk.

Documenten en achtergrondinformatie

Hulpmiddelen

Medezeggenschap: CCR-C en CCR-V vergaderen twee keer per jaar gezamenlijk.

Tijdens een vergadering in Amsterdam op locatie Jeugdland, kwamen de CCR-C en de CCR-V samen. Op deze prachtige locatie moesten we natuurlijk even poseren.

Contact
Vragen en ideeën of opmerkingen voor CCRC kunt u mailen naar: ccrc@raphaelstichting.nl