Bij de Raphaëlstichting praten en beslissen cliënten mee over de zorg en begeleiding zij krijgen. Waar mogelijk wordt – onder begeleiding van een medewerker – op werkplaatsen en woonhuizen overleg gevoerd over allerlei zaken die het leven op de locatie, in het woonhuis of op de werkplaats betreffen.

Alle instellingen van de Raphaëlstichting beschikken over een eigen cliëntenraad. Cliënten ouder dan 18 jaar die zich verkiesbaar stellen, kunnen daar deel van uitmaken.

Ook ouders of familieleden praten en beslissen mee over de zorg en begeleiding. Elke instelling heeft een eigen verwanten/ouderraad.

Op centraal niveau is de medezeggenschap bij de Raphaëlstichting alsvolgt georganiseerd.
– In de Centrale Cliëntenraad Verwanten (CCR-V) zijn verwanten vertegenwoordigd uit de verwanten/ouderraden van de diverse instellingen.
– De Centrale Cliëntenraad Cliënten (CCR-C) is samengesteld uit bewoners/deelnemers/cliënten van de afzonderlijke (lokale) cliëntenraden.

Beide cliëntenraden vergaderen twee maal per jaar gezamenlijk.

 

Medezeggenschap: CCR-C en CCR-V vergaderen twee keer per jaar gezamenlijk.

Tijdens een vergadering in Amsterdam op locatie Jeugdland, kwamen de CCR-C en de CCR-V samen. Op deze prachtige locatie moesten we natuurlijk even poseren.