Mensen zijn geen geïsoleerde wezens, zij zijn op elkaar aangewezen. De vraag is alleen of die sociale band uiterlijk wordt geconstrueerd met behulp van regels, of ook innerlijk kan worden opgebouwd uit daadwerkelijke betrokkenheid.Mensen die een zorgvraag hebben, roepen in anderen vaak sociale gevoelens op. Kennelijk hebben zij op dit punt een bijzonder vermogen. In de sociaaltherapie wordt dit tot uitgangspunt genomen.

Een belangrijk gebied daarbij is het culturele leven. Iedere samenleving is gebaseerd op cultuur. Zonder kennis en verhalen, zonder kunst en religie heeft een samenleving geen veerkracht en geen draagkracht. In de instellingen heerst een druk cultureel leven. Veel wordt zelf gedaan. Zo zijn er muziekensembles die zelfs in het buitenland muziekuitvoeringen verzorgen.

‘s Avonds zijn er tal van groepsactiviteiten zoals volksdansen, zingen, musiceren, het instuderen van een (geïmproviseerd) toneelstuk, enzovoort. In het weekend zijn er allerhande voorstellingen en uitvoeringen; uit het hele land komen ensembles en gezelschappen naar de grote zaal.