De Jaarverantwoording 2020 volgt 1 juni 2021

De Jaarverantwoording 2019 bestaat uit de volgende stukken
Kwaliteitsrapport – Publieksversie
Kwaliteitsrapport – Het Rapport
Kwaliteitsrapport – Verdiepende rapportages
Kwaliteitsrapport – De film

Financiële Jaarverslaggeving
Jaarverslaggeving 2019
Onkosten raad van bestuur 2019

Klik hier voor het archief Jaarverantwoording

Meerjarenplan
Het meerjarenplan 2017 – 2020  ‘Luisteren … en doen’ (pdf)
Het meerjarenreisplan – Luisterversie voor cliënten

Jaarverslag Raad van Toezicht
Klik hier voor het jaarverslag van de RvT