ANBI

  Raphaëlstichting
  De Raphaëlstichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
  Het RSINnr. van de stichting is 0028.32.380
  Het bezoekadres is: Duinweg 35, 1871 AC Schoorl.

  Bestuur
  In het bestuur van de Raphaëlstichting hebben zitting: Annemarie Zuidweg en Remco Bakker.
  De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur.

  Doelstelling
  De Raphaëlstichting biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en is daarnaast actief in de psychiatrie en verpleeghuiszorg.
  klik hier voor de visie.

  Beloningsbeleid

  De Raad van Toezicht hanteert voor de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur de normen zoals die zijn vastgesteld in de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ), die door de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD) en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) is vastgesteld.
  <!–Salariëring van personeel vindt plaats conform de CAO gehandicaptenzorg 2017-2019.–>

  Beleidsplan
  klik hier voor het meerjarenbeleidsplan.
  klik hier voor het jaarplan 2018.
  klik hier voor het jaarverslag met daarin opgenomen de ondernomen activiteiten en de jaarrekening.