Raphaëlstichting
  De Raphaëlstichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
  Het RSIN nr. van de stichting is 0028.32.380
  Het bezoekadres is: Duinweg 35, 1871 AC Schoorl.

  Bestuur
  In het bestuur van de Raphaëlstichting hebben zitting: Annemarie Zuidweg en Bas Holvast.
  De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur.

  Doelstelling
  De Raphaëlstichting biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en is daarnaast actief in de psychiatrie en verpleeghuiszorg.
  Klik hier voor de visie.

  Beloningsbeleid

  De Raad van Toezicht hanteert voor de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht de normen zoals die zijn vastgesteld in de wet normering topinkomens. Salariëring van personeel vindt plaats conform de CAO gehandicaptenzorg en de CAO verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg.

  Beleidsplan
  Klik hier voor het jaarplan (kaderbrief).
  Klik hier voor het jaarverslag met daarin opgenomen de ondernomen activiteiten en de jaarrekening.

  ANBI Formulier
  Klik hier voor het ANBI formulier van de Raphaëlstichting.