De Raphaëlstichting kent een Raad van Bestuur, bestaande uit Annemarie Zuidweg en Bas Holvast. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

In de Raad van Toezicht hebben zitting: Tanja Ineke (voorzitter), Frauke Wessel, Monique Kossen, Christel Deckers en Rob van Dam.

De Raad van Bestuur wordt met adviezen ondersteund door een Managementteam waarin de eindverantwoordelijken van de instellingen zitting hebben.

Klik hier voor het organogram.
Klik hier voor het reglement Raad van Bestuur.
Klik hier voor het reglement Raad van Toezicht.
Klik hier voor het rooster van aan- en aftreden Raad van Toezicht.
Klik hier voor de toezichtvisie van de Raad van Toezicht.