Ieder kind dat ter wereld komt is een kwetsbaar en afhankelijk wezen. Kinderen met ontwikkelingsproblemen hebben dat vaak meer dan andere kinderen. Soms blijven zij zelfs geheel afhankelijk en zijn zij aangewezen op de zorg van mensen om hen heen.

Naast deze intensieve zorg heeft het kind ook andere ondersteuning nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Daarvoor moet de omgeving de juiste voorwaarden scheppen. Gaat de omgeving op zoek naar de ontmoeting van mens tot mens, dan kan ook dit kind als persoon worden ervaren.

De Raphaëlstichting kent één Kinderdagactiviteitencentrum:

Rozemarijn, Haarlem