Het wonen komt tegemoet aan basisbehoeftes van ieder kind, zoals veiligheid en geborgenheid. Van groot belang is dat het kind het gevoel kan ervaren thuis te zijn. Thuis bij de mensen om hem heen, in de woning, in zijn lichaam en uiteindelijk bij zichzelf.
In de begeleiding wordt veel belang gehecht aan een vast dag- en weekritme. Ook het ritme van de seizoenen wordt intens meebeleefd. De jaarfeesten spelen daar een belangrijke rol in. Zij worden uitbundig gevierd.

Er zijn twee locaties waar kinderen kunnen wonen:

Daniëlgroep en Elfgard  kindergroepen op Midgard (Tuitjenhorn)
Ferm Rozemarijn buurtschap in Haarlem. Voor kinderen met een meervoudige beperking

In Het Molenhuis (Alkmaar) en bij Rozemarijn (Haarlem) kunnen kinderen ook logeren. Klik hier.

Ferm Rozemarijn, Haarlem

 

Wat verandert er als uw kind meerderjarig wordt?

Kinderbijslag
De kinderbijslag vervalt zodra het kind 18 jaar wordt.

Eigen bijdrage
Uw kind heeft geen nieuwe indicatie nodig als er zorg is vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz), maar gaat wel een eigen bijdrage betalen voor deze zorg als hij 18 wordt. Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage.

U kunt een proefberekening maken van de eigen bijdrage op de website van het CAK.

Bewindvoering, mentor- of curatorschap
Zodra een kind 18 jaar wordt is het meerderjarig en vervalt het ouderlijk gezag. Ouders mogen dan de belangen van hun kind niet meer behartigen. Als het kind niet in staat is om zijn eigen belangen te behartigen is de benoeming van een wettelijk mentor en bewindvoerder of een curator nodig. Vóórdat het kind 18 wordt, kunnen ouders daarvoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Ouders kunnen zelf benoemd worden als bewindvoerder en/of wettelijk mentor of als curator. Een andere naaste of een bureau kan ook benoemd worden.

  • Klik hier voor meer informatie over de vormen van vertegenwoordiging.
  • Klik hier voor het formulier voor de aanvraag van de wettelijke vertegenwoordiging.

Praktische zaken: DigiD en verzekeringen
Lees hier wat er nog meer geregeld moet worden als uw kind 18 wordt (o.a. DigiD aanvragen, zorgverzekering en aansprakelijkheidsverzekering afsluiten).

Tip: meer informatie over verzekeringen vindt u op Wie betaalt wat?

Wajong uitkering

Als een kind 17 jaar is kunnen ouders een Wajong-uitkering aanvragen bij het UWV. Vier maanden voor de 18e verjaardag moet de aanvraag bij het UWV binnen zijn, zodat de uitkering op tijd verstrekt kan worden.

Klik hier voor meer informatie.
Klik hier voor een aanvraag.