Ieder is verantwoordelijk voor het verzekeren van zijn eigen risico’s. De Raphaëlstichting is verantwoordelijk voor de verzekering van de opstal en inventaris voor zover zij daar eigenaar van is. Daarnaast heeft de Raphaëlstichting voor alle cliënten een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. U bent zelf verantwoordelijk voor de verzekering van uw eigen inboedel, zorgverzekering en dergelijke.

Aansprakelijkheidsverzekering

 • U bent verzekerd voor letselschade die u toebrengt aan andere mensen (ook uw huisgenoten).
 • Zaakschade: Dit is schade van materiële aard. U bent verzekerd voor schade die u toebrengt aan spullen van alle andere mensen, maar niet voor schade die u toebrengt aan spullen van de Raphaëlstichting of uw eigen spullen.
  Of u verzekerd bent voor onderlinge zaakschade hangt af van uw woonsituatie:
  – Als u in gezinsverband samenwoont, is er geen dekking voor onderlinge zaakschade.
  – Als u in een eigen appartement woont, is er wel dekking voor onderlinge zaakschade.
  De verzekeraar zal bij een claim van onderlinge zaakschade bovenstaande meenemen in de beoordeling van de aansprakelijkheid.
 • U bent elke dag verzekerd, 24 uur per dag, zolang u bij de Raphaëlstichting woont.
 • U bent verzekerd tot een maximum van 2.500.000,- euro per gebeurtenis.
 • Er geldt een eigen risico die door de locatie zal worden betaald. Indien er sprake is van aan te rekenen opzet, betaalt u dit eigen risico zelf.
 • U betaalt geen premie voor deze verzekering. Dat doet de locatie voor u.
 • Indien u niet woont op een locatie van de Raphaëlstichting, maar alleen dagbesteding krijgt, geldt deze wettelijke aansprakelijkheidsverzekering alleen tijdens de uren van de dagbesteding.
 • Indien u ambulante zorg ontvangt van een locatie van de Raphaëlstichting, dan geldt deze wettelijke aansprakelijkheidsverzekering niet voor u.

LET OP: VANAF 1 JANUARI 2024 WIJZIGT BOVENSTAANDE REGELING. DE NIEUWE REGELING WORDT DAN:

 • U bent niet via de Raphaëlstichting verzekerd voor letselschade die u toebrengt aan andere mensen (ook uw huisgenoten).
 • U bent niet via de Raphaëlstichting verzekerd voor schade die u toebrengt aan spullen van andere mensen en voor schade die u toebrengt aan spullen van de Raphaëlstichting of uw eigen spullen.
 • Wij vinden het daarom raadzaam dat elke bewoner (net als deelnemers aan dagbesteding) beschikt over een eigen aansprakelijkheidsverzekering. Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht, maar wij adviseren dit wel.
 • Uitzondering: woont u op Rudolf Steinerzorg dan bent u wél verzekerd voor letselschade die u toebrengt aan andere mensen (ook uw huisgenoten) en voor schade die u toebrengt aan spullen van andere mensen, maar niet voor schade die u toebrengt aan spullen van de Raphaëlstichting of uw eigen spullen.


Inboedelverzekering

 • U bent niet via de Raphaëlstichting verzekerd voor schade aan uw eigen spullen (uw inboedel) die staan in de woonvoorziening waar u woont. Bijvoorbeeld schade door brand, door water of diefstal. U en/of uw wettelijk vertegenwoordiger zal zelf moeten inschatten of de (vervangings-)waarde van uw inboedel zodanig is dat u zelf een eigen inboedelverzekering daarvoor wilt afsluiten.
 • Uitzondering: woont u op Rudolf Steinerzorg dan bent u wél verzekerd voor schade aan uw eigen spullen (uw inboedel) die staan in de woonvoorziening waar u woont.

Rolstoel of scootmobiel

Aangeschaft voor 1 januari 2020:

 • Scootmobiel: Maakt u gebruik van een scootmobiel, dan dient hiervoor een Wettelijke-Aansprakelijkheidsverzekering (WA) voor voertuigen te worden afgesloten (op de scootmobiel zit dan ook een kentekenplaatje). De kosten van deze verzekering zijn voor uw eigen rekening.
 • Elektrische rolstoel: De kosten voor de Wettelijke-Aansprakelijkheidsverzekering (WA) voor voertuigen én de (casco)verzekering van een (aangepaste) elektrische rolstoel komt voor rekening van de locatie van de Raphaëlstichting indien deze (aangepaste) rolstoel beschikbaar is gesteld door de instelling.
 • De (casco)verzekering van een (aangepaste) rolstoel, elektrische rolstoel of scootmobiel die u via de Wmo in bruikleen heeft gekregen, wordt verzorgd door de Wmo. Indien u zélf een rolstoel of scootmobiel heeft aangeschaft, dan dient u deze zelf casco te verzekeren.

Aangeschaft na 1 januari 2020:

 • Zowel de WA als de Casco verzekeringskosten voor scootmobiel én elektrische rolstoel worden door de locatie van de Raphaëlstichting vergoed.

Ziektekostenverzekering

 • Een basiszorgverzekering is verplicht voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar. U betaalt premie voor een basispakket ziektekosten. Ons advies is om u goed te laten voorlichten door de zorgverzekeraar wat wel en niet noodzakelijk is aan aanvullende ziektekostenverzekeringen, omdat u bij de Raphaëlstichting verblijft worden zaken ook vaak (niet altijd) vergoed via de Wlz. Dit geldt bijvoorbeeld ook ten aanzien van de tandarts. Meer informatie over Aanvullende zorg vindt u bij het Wlz Zorgkompas: www.zorginstituutnederland.nl.

Rechtsbijstand

Zakelijke ritten met privé-voertuigen

 • Er is een rittenverzekering afgesloten bij Sovib. Deze biedt dekking voor zakelijke ritten met privé-voertuigen voor zowel medewerkers als vrijwilligers. Bovendien is alles gedekt, te weten: bestuurder, passagiers en zaakschade. Bij zaakschade is het eigen risico voor de Raphaëlstichting € 250,-. Bij personen/letselschade € 1.000,—.
 • Uiteraard geldt dat als de medewerker/vrijwilliger zelf de schuldige is van een aanrijding, zijn eigen autoverzekering de primaire dekking.
 • Belangrijk is dat een dienstrit altijd in opdracht van je werk/ leidinggevende is.
 • Schade kan gemeld worden bij assurantie@raphaelstichting.nl. Aanlevering geschiedt middels een aanrijdingsformulier.

Overzicht