Ieder is verantwoordelijk voor het verzekeren van zijn eigen risico’s. De Raphaëlstichting is verantwoordelijk voor de verzekering van de opstal en inventaris voor zover zij daar eigenaar van is. U bent zelf verantwoordelijk voor de verzekering van uw eigen aansprakelijkheid, inboedel, zorgverzekering en dergelijke.

Aansprakelijkheidsverzekering

  • U bent niet via de Raphaëlstichting verzekerd voor letselschade die u toebrengt aan andere mensen (ook uw huisgenoten).
  • U bent niet via de Raphaëlstichting verzekerd voor schade die u toebrengt aan spullen van andere mensen en voor schade die u toebrengt aan spullen van de Raphaëlstichting of uw eigen spullen.
  • Wij vinden het daarom raadzaam dat elke bewoner (net als deelnemers aan dagbesteding) beschikt over een eigen aansprakelijkheidsverzekering. Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht, maar wij adviseren dit wel.

Inboedelverzekering

  • U bent niet via de Raphaëlstichting verzekerd voor schade aan uw eigen spullen (uw inboedel) die staan in de woonvoorziening waar u woont. Bijvoorbeeld schade door brand, door water of diefstal. U en/of uw wettelijk vertegenwoordiger zal zelf moeten inschatten of de (vervangings-)waarde van uw inboedel zodanig is dat u zelf een eigen inboedelverzekering daarvoor wilt afsluiten.

Rolstoel of scootmobiel

  • De Raphaëlstichting vergoed de verzekering voor een scootmobiel of elektrische rolstoel.

Ziektekostenverzekering

  • Een basiszorgverzekering is verplicht voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar. U betaalt premie voor een basispakket ziektekosten. Ons advies is om u goed te laten voorlichten door de zorgverzekeraar wat wel en niet noodzakelijk is aan aanvullende ziektekostenverzekeringen, omdat u bij de Raphaëlstichting verblijft worden zaken ook vaak (niet altijd) vergoed via de Wlz. Meer informatie over Aanvullende zorg vindt u bij het Wlz Zorgkompas: www.zorginstituutnederland.nl.

Rechtsbijstand

Zakelijke ritten met privé-voertuigen

  • Er is een rittenverzekering afgesloten bij Sovib. Deze biedt dekking voor zakelijke ritten met privé-voertuigen voor zowel medewerkers als vrijwilligers. Bovendien is alles gedekt, te weten: bestuurder, passagiers en zaakschade. Bij zaakschade is het eigen risico voor de Raphaëlstichting € 250,-. Bij personen/letselschade € 1.000,—.
  • Uiteraard geldt dat als de medewerker/vrijwilliger zelf de schuldige is van een aanrijding, zijn eigen autoverzekering de primaire dekking.
  • Belangrijk is dat een dienstrit altijd in opdracht van je werk/ leidinggevende is.
  • Schade kan gemeld worden bij assurantie@raphaelstichting.nl. Aanlevering geschiedt middels een aanrijdingsformulier.

Overzicht