De Raphaëlstichting doet haar best om cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. We beseffen dat niet altijd alles goed kan gaan. Het kan gebeuren dat iets niet gaat zoals het hoort of zoals je wilt. Het is belangrijk om daar samen over te praten. We willen graag dat jij of jouw vertegenwoordiger dat aan ons dat vertelt, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

In gesprek
De oplossing van een klacht of probleem ligt meestal dichtbij. Daarom is een gesprek met de betrokkenen de eerste stap. In zo’n gesprek lukt het vaak om samen tot een oplossing te komen.

Leidinggevende denkt mee
Is het probleem na een gesprek niet opgelost? Dan kan de leidinggevende mogelijk verder helpen. Hij of zij denkt graag mee en zoekt naar een oplossing.

Vertrouwenspersonen
Het kan lastig zijn om iets met de betrokken medewerkers te bespreken. Of het lukt niet om het met deze personen op te lossen. Als dit zo is, kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en staat los van de locatie. En los van de medewerkers van die locatie.

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal. Hij/zij onderzoekt wat jou verder kan helpen. Bijvoorbeeld door je te ondersteunen in een gesprek met de persoon waarover het gaat. Of in een gesprek met de leidinggevende.

In dit overzicht hieronder zie je welke vertrouwenspersonen er zijn. Hier zie je ook wie bij jouw locatie hoort. Nu kun jij de vertrouwenspersoon een e-mail sturen of bellen:

Ontevredenheidsformulier
Wil je laten weten dat je ontevreden bent? Maar (nog) niet met een vertrouwenspersoon praten? Vul dan online het ontevredenheidsformulier in. De teamleider ontvangt deze. Hij of zij zorgt iemand contact met jou opneemt. Hij/zij zorgt dat er een gesprek komt met de betrokkenen. Zo kunnen jullie samen tot een oplossing komen. Druk op de link hieronder. Dan zie je het ontevredenheidsformulier:

Klachtenfunctionaris
Soms lukt het niet om zelfstandig een klacht op te lossen. Dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan je informatie geven over de klachtenregeling. Ook kan deze persoon bemiddelen tussen jou en de verantwoordelijke van de locatie. De klachtenfunctionaris kijkt wat er is gebeurd en wat er nodig en mogelijk is om samen op een goede manier verder te kunnen. Ook kan deze persoon helpen met praktische tips. Als het nodig is, kan hij/zij jou ook helpen om de klacht in te dienen bij het bestuur. De hulp van de klachtenfunctionaris is gratis.

Onze klachtenfunctionaris heet Jenny Dirks. Zij werkt bij het LSR en is onafhankelijk. Je kunt Jenny mailen, schrijven of bellen:

  • Mail: j.dirks@hetlsr.nl
  • Telefoon: 06 160 259 89
  • (NB: Jenny Dirks wordt ivm vakantie van 20 juli t/m 12 augustus 2024 vervangen door
    Marieke van Ubbink. m.ubbink@hetlsr.nl of 06 194 623 52)

Bekijk voor meer informatie: