Coronanieuws

Tijdens de persconferentie vrijdag 12 november kondigde het kabinet opnieuw strengere coronamaatregelen aan i.v.m. oplopende besmettingen. Deze landelijke richtlijnen volgen wij nauwlettend. En hierover (en eventueel aanvullende eigen maatregelen en uitgangspunten) informeren wij continu onze medewerkers. We steunen elkaar en blijven met elkaar in gesprek. Lees hierbij ook de Column balans tussen ruimte en risico.

Coronavirus: Vraag en Antwoord

Er geldt een maximum van 4 bezoekers die iemand thuis kan ontvangen op een dag. Dit geldt ook voor cliënten die bezoek ontvangen op de eigen kamer (kinderen t/m 12 jaar uitgezonderd).

Het is belangrijk de volgende basisregels in acht te nemen:

 • Bezoekers dragen vanaf 6 november 2021 in de gemeenschappelijke binnenruimten een mondkapje. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de woonkamer en gangen van het woonhuis. De instellingen zorgen dat er een mondkapje beschikbaar is, indien u deze niet zelf hebt meegebracht.
 • Het kan zijn dat aan u gevraagd wordt om een zelftest te doen voordat u op de woning komt. Dit is vrijwillig (en dus niet verplicht).
 • 1,5 meter afstand houden waar dit mogelijk is.
 • Goed ventileren (zorgen voor voldoende frisse lucht).
 • Hygiënemaatregelen (was vaak en goed de handen, hoest/nies in de ellenboog)
 • Zeg het bezoek af als er cliënten of medewerkers in de woning zijn die klachten hebben die passen bij corona. Vraag bezoekers ook om af te zeggen als zij klachten hebben. Maak pas weer een nieuwe afspraak als je zeker weet dat het veilig kan: dus bij een negatieve test uitslag of als iemand 24 uur klachtenvrij is na een besmetting en minimaal 7-14 dagen na het begin van de klachten.
De boostervaccins voor onze bewoners zijn besteld. In de eerste week van december starten we bij Rudolf Steiner Zorg met het zetten van de vaccinaties. Elk erna volgen ook Midgard, Scorlewald, Breidablick en Rozemarijn.

Onze zorgmedewerkers ontvangen binnenkort de uitnodigingsbrieven. Hiermee kan de medewerker een afspraak maken bij de GGD om de boosterprik te halen. Deze campagne start in de tweede helft van december.

Inmiddels is het houden van 1,5 meter afstand weer verplicht op plekken waar dit mogelijk is. Ook geldt er voor allerlei openbare locaties een verplichting om een coronabewijs te tonen. Bij binnensport, cultuur, horeca en andere openbare gelegenheden. Ook zijn veel van deze locaties na 17.00 uur gesloten.

Wat is een coronabewijs?
Een corona-bewijs is een QR-code die je krijgt als je:

 • een negatieve testuitslag hebt, õf
 • gevaccineerd bent en toestemming hebt gegeven om dit te registreren bij het RIVM, õf
 • een bewijs hebt dat je hersteld bent van corona.

Wat betekent dit voor de cliënten van de Raphaëlstichting?
Het is aan begeleiders en verwanten om onderling afstemming te hebben hoe de QR-code gerealiseerd wordt.

a. Cliënten die gevaccineerd of hersteld zijn:
– Met een smartphone: download de Coronacheck-app en log daarin in met je DigiD. De app maakt dan de benodigde QR-code aan.
– Zonder smartphone: print het coronabewijs op https://coronacheck.nl/nl/. Klik op de knop ‘Maak papieren bewijs’.

b. Cliënten die niet gevaccineerd zijn
Cliënten die niet gevaccineerd of hersteld zijn, kunnen bij een commerciële tester een coronatest doen (bijvoorbeeld bij testen-voor-toegang), waarna zij ook een coronabewijs in de Coronacheck-app kunnen ophalen. De locaties van de Raphaëlstichting kunnen deze test niet verzorgen, omdat de instelling geen QR-code kan maken. Op dit moment zijn cliënten zelf verantwoordelijk voor het regelen van een negatieve testuitslag als dit niet op medische grond noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor uitjes of vakantie). Indien verwanten hierbij niet in de mogelijkheid zijn om dit te begeleiden of het vervoer op zich te nemen, vragen wij u of iemand in het netwerk van de cliënt hiertoe in de gelegenheid is. Zo houden we de bezetting in de woning op niveau om de zorg en begeleiding te bieden die hier nodig is voor de andere bewoners. Uiteraard vinden wij bewegingsvrijheid van elke bewoner belangrijk. Mocht er in uw situatie via het eigen netwerk echt geen mogelijkheid zijn voor begeleiding/vervoer, dan kunt u in overleg met de begeleider afstemmen wat er mogelijk is.
– Met een smartphone: download de Coronacheck-app en log daarin in met je DigiD. Op basis van de testuitslag maakt de app de QR-code voor je aan.
– Zonder smartphone: print een coronabewijs op https://coronacheck.nl/nl/. Klik op de knop ‘Maak papieren bewijs’.

c. Cliënten die niet bekend zijn bij het RIVM
Dit zijn cliënten die er bij de vaccinatie voor gekozen hebben om hun gegevens niet door te geven aan het RIVM. Deze cliënten zijn niet geregistreerd door het RIVM en hebben dus ook geen Coronabewijs in de app. Indien een cliënt dit toch wil – en dus toestemming geeft – kan via de kwaliteitsdienst gekeken worden of dit alsnog in het systeem aangepast kan worden.

Wel of geen DigiD?
Om het coronabewijs in de app op te halen of het uit te printen is een DigiD nodig.

 • Indien cliënten nog geen DigiD hebben: Een DigiD kan aangevraagd worden op: https://digid.nl/aanvragen.
 • Wanneer iemand geen DigiD kan of wil gebruiken, dan kan een papieren coronabewijs opgevraagd worden. Dit kan gedaan worden door te bellen met de volgende nummers:
  – Voor een coronabewijs voor het reizen binnen de EU: 0247-247247
  – Voor een coronabewijs voor binnenlands gebruik: 0800-1351
  Hou de persoonsgegevens en Burgerservicenummer bij de hand.
  Het papieren coronabewijs wordt binnen 5 werkdagen ontvangen op het adres waarmee iemand bij de gemeente geregistreerd staat in de Basisregistratie Personen (BRP). (bron Zonder DigiD

Wat kunnen verwanten hierin betekenen?

 • Indien begeleiding van uw verwant nodig is, kan aan u gevraagd worden deze te halen en te brengen naar de commerciële teststraat. Indien verwanten hierbij niet in de mogelijkheid zijn om dit te begeleiden of het vervoer op zich te nemen, vragen wij u of iemand in het netwerk van de cliënt hiertoe in de gelegenheid is. Zo houden we de bezetting in de woning op niveau om de zorg en begeleiding te bieden die hier nodig is voor de andere bewoners. Uiteraard vinden wij bewegingsvrijheid van elke bewoner belangrijk. Mocht er in uw situatie via het eigen netwerk echt geen mogelijkheid zijn voor begeleiding/vervoer, dan kunt u in overleg met de begeleider afstemmen wat er mogelijk is.
 • U kunt uw verwant helpen met het downloaden van de coronacheck-app op de mobiele telefoon: https://coronacheck.nl/nl/. Zie voor meer informatie over de voorwaarden: https://coronacheck.nl/nl/gebruikersvoorwaarden-in-app
 • U kunt het coronabewijs ook printen voor uw verwant. Daar is wel een DigiD voor nodig. Zie voor meer informatie: https://coronacheck.nl/nl/print/
Afspraken hierover worden gemaakt tussen cliënt, verwanten en begeleider. De individuele afspraken per cliënt worden opgenomen in het zorgdossier van de cliënt.

Algemene uitgangspunten bezoek
Het overheidsbeleid en de algemene maatregelen van het RIVM zijn leidend en kaderstellend, denk hierbij aan:

 • hygiënemaatregelen (handhygiëne; geen handen geven; hoesten en niezen in de elleboog; papieren zakdoekjes gebruiken); 
 • geen logeren als er gezondheidsklachten zijn bij de cliënt, de verwanten of in het netwerk;
Afspraken hierover worden gemaakt tussen cliënt, verwanten en begeleider. De individuele afspraken per cliënt worden opgenomen in het zorgdossier van de cliënt.

Iedereen krijgt het advies om zichzelf te testen na een vakantie of reis in het buitenland en als toerist in Nederland. Ook cliënten die volledig gevaccineerd zijn doen na terugkeer een zelftest of er wordt een sneltest afgenomen door medewerkers. Welke test wordt gebruikt hangt af van het land waar de cliënt vandaan reist.

Coronabewijs
Wat is een coronabewijs? Een coronabewijs is een negatieve testuitslag óf een vaccinatiebewijs óf een bewijs dat iemand is hersteld van corona. Het digitaal corona certificaat (DCC) is vanaf 1 juli in Europa ingevoerd en werkt via de CoronaCheck-app.

Indien cliënten geen DigiD hebben, of geen mobiel kan:

 • via CoronaCheck.nl met een DigiD ook een papieren bewijs worden uitgeprint.
 • kan volstaan worden met een vaccinatieboekje. Dit kan via de arts van de locatie. De cliënt/verwant of PB’er kunnen zelf de gele boekjes kopen (bv bij de ANWB of de boekhandel) of bestellen bij de uitgever. Vervolgens kan de cliënt/PB’er bij de medische dienst/ de arts een stempel en handtekening ophalen. (NB in Nederland zelf is het gele boekje geen bewijs van vaccinatie)
 • wanneer iemand geen DigiD kan of wil gebruiken, een papieren coronabewijs opgevraagd worden. Dit kan gedaan worden door te bellen met de volgende nummers:
  – Voor een coronabewijs voor het reizen binnen de EU: 0247-247247
  – Voor een coronabewijs voor binnenlands gebruik: 0800-1351
  Hou de persoonsgegevens en Burgerservicenummer bij de hand.
  Het papieren coronabewijs wordt binnen 5 werkdagen ontvangen op het adres waarmee iemand bij de gemeente geregistreerd staat in de Basisregistratie Personen (BRP). (bron: https://www.digid.nl/veel-gezocht/)

Het is aan begeleiders en verwanten om onderling afstemming te hebben hoe de QR-code gerealiseerd wordt.

Negatieve testuitslag voor vakanties naar het buitenland
Op dit moment zijn cliënten zelf verantwoordelijk voor het regelen van een negatieve testuitslag als dit niet op medische grond noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor uitjes of vakantie). Indien verwanten hierbij niet kunnen helpen, kan de begeleider (in overleg) bijspringen.

De GGD geeft geen COVID-19-vrij-verklaring voor reizen naar het buitenland af. De GGD test alleen mensen die klachten hebben die passen bij het coronavirus. Er zijn wel commerciële partijen die COVID-19-vrij-verklaringen aanbieden (bijvoorbeeld bij testen-voor-toegang). Deze verklaring moet de cliënt zelf betalen. De overheid vergoedt dit niet.

Meer informatie coronabewijs voor reizen naar het buitenland
Alles over reizen naar het buitenland: Nederlandwereldwijd
Coronabewijs: praktische problemen en oplossingen