Groepsleider

Voor woonhuis Lohengrin

Groepsleider m/v, 28 uur per week

De functie houdt in dat er gewerkt wordt op twee groepen van acht volwassenen met een hulpvraag. Deze hulpvraag drukt zich vooral uit in het oefenen van sociale vaardigheden en daarnaast is er in verschillende mate ondersteuning nodig op huishoudelijk vlak, op het gebied van de persoonlijke hygiëne en bij de verzorging.

We zoeken iemand die:

  • signaleert, inventariseert en daadkrachtig handelt
  • zelfstandig werkt en verantwoordelijkheid durft te nemen
  • actief meewerkt aan versterking van de autonomie van de bewoners door een
  • dienende en inspirerende houding
  • flexibel inspeelt op de wisselende hulpvragen van de bewoners
  • waar nodig initiatief toont
  • minimaal een opleiding MMZ niveau 3 of 4 heeft, of deze opleiding volgt

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Gehandicaptenzorg.

Inlichtingen over de functie van woonbegeleider zijn te verkrijgen bij: Marenske Hilgeman, telefoon 072-5099415 (1415) of gm.hilgeman@scorlewald.nl

Sollicitatie: Voor 6 januari 2016, gericht aan medewerkerszaken per mail medewerkerszaken@scorlewald.nl