Terug naar vorige pagina

Over de Raphaëlstichting

Wij zijn een zorgorganisatie en geven zorg van mens tot mens. Onze inspiratiebron is de antroposofie. We vormen een gemeenschap met iedereen die wil meedoen. In het waarmaken van onze missie en visie ontmoeten wij elkaar: cliënten, medewerkers, verwanten en vrijwilligers.

Wat is antroposofische zorg?
Dat is soms lastig in woorden uit te leggen. Daarom hebben we gekozen voor een visueel verhaal! Deze animatievideo legt op een heldere manier uit wat antroposofische zorg is.

Missie

  • Samen werken aan een betekenisvol leven.

Visie

  • We dragen bij aan een samenleving waarin meedoen centraal staat. Het accent ligt hierbij op de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van mensen.
  • Samen hebben we veerkracht en daadkracht. Door het samenbrengen van onze talenten en beperkingen zijn we als geheel sterker en wendbaarder. Met elkaar kunnen we kansen pakken, leren van tegenslagen en ambitieuze doelen bereiken.
  • We willen gezond kunnen leven en werken, nu en in de toekomst. We dragen verantwoordelijkheid voor de aarde en voor elkaar. Daarom willen we uitblinken in duurzaamheid. Het verbeteren van onze vitaliteit, leefomgeving en eigen regie is de meest duurzame vorm van zorg. Duurzaamheid betekent ook dat we slim en zorgvuldig omgaan met onze financiële middelen.
  • Onze kracht is het samengaan van zorg, leren, wonen en werken. We versterken samen de verbinding tussen verschillende gemeenschappen en netwerken.
  • We zijn deel van het grotere geheel. We staan midden in de wereld en verwelkomen alles wat ons tegemoet komt met een open hart en open blik. We maken gebruik van beproefde én nieuwe kennis en inzichten.

Kernwaarden

Onze kernwaarden geven richting aan hoe we met elkaar omgaan en hoe we onze resultaten willen bereiken:

  • Gelijkwaardigheid ~ We zijn allemaal mens met een uniek levensverhaal, daarin zijn we gelijk. Ieder mens is van waarde. Je mag jezelf zijn en je hebt respect voor elkaars anderszijn.
  • Ontwikkeling ~ Wij geven elkaar ruimte en vertrouwen om te ontwikkelen. Jouw talenten mogen tot groei en bloei komen en je waardeert de talenten van anderen.
  • Verbinding ~ We voelen ons verbonden met elkaar en met de aarde. We werken vanuit de verbinding tussen hoofd, hart en handen. Je bent deel van de gemeenschap en de gemeenschap is deel van jou.

 


Sociaaltherapie bij de Raphaëlstichting
Informatie over: 6 kernwaarden uit de sociaaltherapie toegelicht en in beeld gebracht