De Raphaëlstichting biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Zij is daarnaast actief in de psychiatrie en verpleeghuiszorg. Er werken 1.300 medewerkers op diverse locaties in Noord-Holland voor 1200 cliënten van alle leeftijden.

Antroposofie
Wij laten ons inspireren door de antroposofische visie die de individuele ontwikkeling van cliënt en medewerker in gelijkwaardigheid en wederkerigheid vooropstelt. Binnen een intensief gemeenschapsleven is er veel aandacht voor kunst en cultuur. Om uit te leggen wat ‘antroposofische zorg’ is, hebben we gekozen voor een visueel verhaal.

De instellingen

Het centraal bureau is gevestigd in Schoorl. De instellingen die deel uitmaken van de Raphaëlstichting zijn Scorlewald (Schoorl), Noorderhoeve (Schoorl), Midgard (Tuitjenhorn), Breidablick (Middenbeemster), Rozemarijn (Haarlem), Queeste (Alkmaar), Iambe (Amsterdam) en Novalishoeve (Texel).
Zij zijn in hoge mate zelfstandig. Ze hebben hun eigen organisatievorm, hun eigen inspiratiebron en hun eigen vriendenstichting. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsvoering op basis van een vastgesteld budget.

De instellingen hebben tegelijk een deel van hun taken en bevoegdheden overgedragen aan de Raphaëlstichting. Zij maken daardoor een gezamenlijke regie en een overkoepelend beleid mogelijk. Het stichtingsbestuur kan slagvaardig en flexibel inspelen op veranderingen in de sector en in de wet- en regelgeving.

Kwaliteitsbeleid
De Raphaëlstichting zet zich al bijna 50 jaar in voor goede multidisciplinaire zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Met ingang van 2017 is het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg als kwaliteitsinstrument leidend binnen de Raphaëlstichting om te leren en te verbeteren, maar ook de kwaliteit van zorg te verantwoorden. Dit verantwoorden doen wij onder andere met een openbaar Kwaliteitsbeeld.

Lees hier meer over het Kwaliteitsbeleid van de Raphaëlstichting.