Het Molenhuis | Alkmaar

(update juli 2022)

Het Molenhuis in Alkmaar biedt zeven dagen per week kleinschalige opvang voor kinderen en jongeren (5-21 jaar) met een verstandelijke, sociaal-emotionele of meervoudige beperking. Er zijn vijf logeerplekken en acht plekken voor buitenschoolse opvang in huiselijke sfeer, in vaste groepen met vaste begeleiders.

Samenstelling
De groepen bestaan uit kinderen en jongeren van verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus. Ook is er dagopvang in de schoolvakanties.

Begeleiding
Onze begeleiders staan garant voor:

  •  een ontspannen woonsfeer in een gestructureerde omgeving
  •  op ontwikkeling gerichte begeleiding
  • dagactiviteiten afgestemd op het kind en de groep
  •  nauw contact met de ouders/verzorgers

We stimuleren het sociaal gevoel, de creativiteit en de omgang met de natuur. De maaltijden worden bereid met biologisch (-dynamische) producten.

Locatie
Het Molenhuis bevindt zich aan de Frieseweg in Alkmaar. Het is aan de voet van Molen ’t Roode Hert en met de speeltuin O.K.B. aan de achterzijde. Het huis is ingericht met natuurlijke materialen en er is speelgoed dat ruimte biedt aan de fantasie.

Beschikbaarheid
Er zijn op maandag en dinsdag open plekken. Zowel voor naschoolse opvang als voor logeren in combinatie met naschoolse opvang.

Informatie
U kunt contact opnemen met Margot Arends, coördinator logeerhuis Het Molenhuis, om te bekijken of Het Molenhuis mogelijk een geschikte plek is voor uw zoon/dochter. U kunt mevrouw Arends bereiken via telefoonnummer 072-5660166.

Aanmelden:
Zorgbemiddeling Raphaëlstichting | T: 072 – 5099049 | E: zorgbemiddeling@raphaelstichting.nl