Het Molenhuis | Alkmaar

(update september 2020)

Het Molenhuis in Alkmaar biedt zeven dagen per week kleinschalige opvang voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 5-21 jaar met een verstandelijke, sociaal-emotionele of meervoudige beperking. Er zijn vijf logeerplekken en acht plekken voor buitenschoolse opvang in huiselijke sfeer, in vaste groepen met vaste begeleiders.

De groepen bestaan uit kinderen en jongeren van verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus. Ook is er dagopvang in de schoolvakanties.

Het Molenhuis staat aan de voet van de molen ’t Roode Hert, met de speeltuin O.K.B. aan de achterzijde, en dichtbij het stadscentrum. Het huis is ingericht met natuurlijke materialen en er is speelgoed dat ruimte biedt aan de fantasie.

We stimuleren het sociaal gevoel, de creativiteit en de omgang met de natuur. De maaltijden worden bereid met biologisch(-dynamische) producten.

Er zijn in de midweek (ma/di/wo/do) open plekken, zowel voor naschoolse opvang als voor logeren in combinatie met naschoolse opvang. 
U kunt direct contact opnemen met de coördinator van het logeerhuis om te bekijken of Het Molenhuis mogelijk een geschikte plek is voor uw zoon/dochter.
Margot Arends, coördinator logeerhuis Het Molenhuis op telefoonnummer 072-5660166.

Onze begeleiders staan garant voor:
– een ontspannen woonsfeer in een gestructureerde omgeving
– op ontwikkeling gerichte begeleiding
– dagactiviteiten afgestemd op het kind en de groep
– nauw contact met de ouders/verzorgers

Contactgegevens voor informatie of aanmelden:

Zorgbemiddeling Raphaëlstichting | T: 072 – 5099049 | E: zorgbemiddeling@raphaelstichting.nl