Stakeholdersbijeenkomst over zelf ondernemen en sociaal ondernemen

Kunnen we nieuwe vormen van sociaal ondernemen en samenwerken starten?

Op uitnodiging van de Raad van Toezicht kwamen op 13 maart stakeholders en medewerkers van de Raphaëlstichting bijeen in Amsterdam rondom het thema zelf ondernemen en sociaal ondernemen. Vertegenwoordigers van ondermeer bedrijven, gemeenten, OR, het zorgkantoor en de bank, gaven aan de oproep gehoor.

Inge de Wit – lid Raad van Toezicht – heette de aanwezigen welkom en onderstreepte in het belang van relaties en samenwerking voor de Raphaëlstichting.
Remco Bakker – voorzitter Raad van Bestuur – zei blij te zijn met de opkomst. Hij leidde het thema in en gaf aan dat er in deze tijd een actievere houding wordt gevraagd; van ons als organisatie, maar ook van de cliënt zélf.
Met het meerjarenbeleidsplan ‘Open de Ruimte’ was al ingezet op het vergroten van de initiatiefkracht en participatie. Maar écht participeren.. hoe doe je dat? Waar zien we nieuwe vormen van samenwerking? En.. kunnen we nieuwe vormen van sociaal ondernemen en samenwerken starten? Opbrengsten van deze bijeenkomst zullen worden meegenomen in het nieuwe meerjarenbeleidsplan.

“Ons merk wordt versterkt door de gezelligste bakkerij van Amsterdam.”

Er volgden drie presentaties waaruit verschillende vormen van samenwerken bleek.
Sarah Milo vertelde over de achtergronden van Appelkruimel&Fris, een kledinglijn voor “mensen die zich af en toe ook wel eens een beetje lelijk voelen”. De opbrengst van de kledingcollectie gaat naar bakkerij Iambe. Sarah: “Ons merk wordt versterkt door de gezelligste bakkerij van Amsterdam.” Appelkruimel&Fris wil in de toekomst nauwere samenwerking met andere sociale werkplaatsen van de Raphaëlstichting.
Johanna Huisberts van de firma Huiberts bloembollen vertelde hoe hun gehandicapte dochter die op woonvoorziening Croon en Bergh woont, haar en haar man op het spoor van de biologische bollenteelt heeft gezet. De samenwerking met Croon en Bergh heeft ook geleid tot een nieuw werkproces waarbij de biologische bollen worden gesorteerd en in speciaal vormgegeven bollendoosjes verpakt.
Heleen Termorshuizen, klantmanager Beschut werk van de gemeente Amsterdam interviewde Gregory Knoppel. Gregory was deelnemer van Iambe, maar dankzij de volharding van zorgcoördinator Marike Brekelmans van Iambe is hij sinds februari in dienst van de bakkerij.

In werkgroepen werd verder gepraat over vormen van samenwerking. De voorbeelden inspireerden tot uitwisseling van eigen ervaringen. Er ontstonden nieuwe ideëen. Een greep uit daaruit: “Haal ondernemerschap bij jullie naar binnen en breng sociale aspecten van ondernemerschap naar buiten.”, “Faciliteer jonge startups op die mooie locaties ”, “Deel je huisvesting, deel je werkplekken”, “Als je de poort van de Raphaëlstichting open stelt, dan komt er beweging.”, “Ook omgekeerd: ga die buitenwereld in.”, “De gemeente Bergen belde met de vraag of wij dagbesteding kunnen bieden aan ouderen”, “Organiseer netwerkevents voor jonge ondernemers.”, “We hebben keukens en goed voedsel; kunnen we daar ouderen in de omgeving van onze locaties niet van voorzien?”, “Wat zouden we kunnen beteteken voor statushouders?”

Tot slot bedankte Inge de Wit de aanwezigen en constateerde zij dat alleen al het samenzijn en de uitwisseling veel had opgeleverd. “De enige vraag die nog overblijft is eigenlijk: en wanneer beginnen we?”
Uit de borrel na afloop, waar heel wat kaartjes werden uitgewisseld en nog druk werd nagepraat, kon worden opgemaakt dat er al wat beginnnetjes werden gemaakt.