Terug naar vorige pagina

Werk en Dagbesteding cliënten

Cliënten willen net als ieder mens groeien in ontwikkeling en betekenis. Dit gebeurt ook door een betekenisvolle daginvulling die past bij de wensen, talenten en vermogens. Cliënten geven aan dat hun ontwikkeling door ons meer gestimuleerd en ondersteund mag worden: opleidingen, groeitrajecten, werken naar meer zelfstandigheid (met hulp van bijvoorbeeld jobcoaches). Om zo te werken aan een betekenisvoller bestaan voor alle domeinen van het leven: gezondheid, levensstijl, wonen, werken, activiteiten, daginvulling, vrije tijd en het sociaal netwerk. Hiervoor is in 2022 begonnen met verschillende acties op touw te zetten. Denk aan: het vergroten van vaardigheden en zelfstandigheid van cliënten in begeleiding en scholing, tot het daadwerkelijk werken aan meer participatie in de maatschappij.

Na de nodige voorbereidingen in 2022 wordt in 2023 een traject gestart om het werken/dagbesteding voor cliënten te optimaliseren. Dit past binnen onze inspanning om elke cliënt een betekenisvolle daginvulling passend bij de wensen, talenten en vermogens te bieden. Tegelijkertijd vraagt dit ook de huidige inrichting van de werkplaatsen/werkplekken voor cliënten te onderzoeken op financiële houdbaarheid en toegevoegde waarde voor cliënten en waar nodig te vernieuwen.

 

 


Terug naar vorige pagina