Terug naar vorige pagina

Leren en ontwikkelen (Professionele ontwikkeling)

Kwaliteit in de zorg voor mensen met een beperking vereist vakbekwame medewerkers die open staan voor de dialoog met cliënten en hun verwanten in de driehoek. Om dit te bereiken willen wij medewerkers op verschillende manieren ondersteunen om zich te blijven scholen en ontwikkelen. Dagelijks, door informeel leren, maar ook door zich structureel te ontwikkelen, bijvoorbeeld door bij- en nascholingstrajecten. Leren en ontwikkelen begint vaak bij nadenken over wat er goed gaat en wat er beter kan, oftewel reflecteren en het vervolgens formuleren van een leervraag.

Het is een opgave om te balanceren tussen het aanbieden van opleidingen en het stimuleren van ontwikkeling enerzijds, en het anderzijds niet overvragen van medewerkers. De opgelopen scholingsachterstanden door corona in 2021 zijn voor een groot gedeelte ingehaald, wat een groot beroep heeft gedaan op de inzet van medewerkers. Bij de ontwikkelingsweg die een medewerker gaat, is het belangrijk dat hij of zij invloed heeft op zijn of haar eigen ontwikkeling en gefaciliteerd wordt om de eigen ambities waar te maken en de kennis en kunde vervolgens ook in de praktijk in te zetten.

De in 2022 gerealiseerde gezamenlijke aanpak met één team leren & ontwikkelen voor de hele stichting heeft positieve resultaten opgeleverd en kan verder worden ontwikkeld. Om meer scholings- en ontwikkelingsactiviteiten te kunnen organiseren is dit team begin 2023 uitgebreid.

We gaan meer mensen en meer vormen van zij- instroom en stagiaires mogelijk maken, ook door de samenwerking met andere zorgaanbieders en onderwijsinstellingen te verstevigen. We zullen deze uitbreiding goed begeleiden en praktisch uitvoeren door het opleiden van meer werkbegeleiders.

Interne opleidingsteams, zoals de MVG-trainers en trainers VRIS, zijn succesvol gebleken. In 2023 zullen we het aanbod van interne trainingen door interne opleidingsteams met elkaar verbinden en verder professionaliseren. Dit is een positieve ontwikkeling voor het aanbod en biedt ook mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling van ervaren begeleiders. Het aanbod zal ook worden uitgebreid, onder andere met een in company Driehoektraining door eigen trainers. Ook voor cliënten en verwanten komt er in 2023 een trainingsaanbod op verschillende gebieden, maar voornamelijk gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten.

In 2022 is een start gemaakt met het samenwerken met andere zorgaanbieders op het gebied van leren en ontwikkelen (zie hoofdstuk: Complexe zorg).

Er is ook een pilot gedaan in 2022 met een Leer Management Systeem (LMS). Hierdoor weten we nu beter wat onze wensen en eisen zijn. Dit zal in 2023 leiden tot een aanbesteding voor een LMS.
 

 


Terug naar vorige pagina