Terug naar vorige pagina

 

‘De organisatie verbetert alleen, wanneer in de spiegel van de medewerker zich de hele
organisatie vormt en als in de organisatie de kracht van ieder (team) individu kan zijn’.

Medewerkersonderzoek 2022: wat levert het op?

In 2022 hebben we een medewerkersonderzoek gehouden. Met veel aandacht en interesse hebben we gekeken naar de uitkomsten en geluisterd naar de verbeterpunten die alle teams hebben aangegeven. De input is op veel punten herkenbaar en inspireert om prioriteiten te stellen. Op verschillende plekken in de organisatie zetten we de resultaten om in acties en/of aandachtspunten.

Wat vonden medewerkers van het onderzoek?
Bij verschillende teams leven vooral deze vragen:
1) Doen wij het goed als team, ten opzichte van de andere teams?
2) Wat gaan ‘ze’ met de uitkomsten doen?

Dat je vanuit je team zelf aan de slag kunt gaan om de organisatie mooier en beter maken vraagt op sommige plekken extra aandacht. Bij verschillende teams ging het onderzoek leven door het te zien als een spiegel waar je aan kunt ontwikkelen. Een (vrij vertaalde) spreuk van Rudolf Steiner past hier goed bij:

Wat valt op?
Wat opvalt in de uitkomsten, is dat het werk als zeer zinvol ervaren wordt én dat we trots zijn op ons dagelijkse werk. We hebben plezier in ons werk en we geloven in de toekomst van de Raphaëlstichting. Op deze punten samen scoren we gemiddeld een ruime 8.

Verbeterpunten
De resultaten maken ook duidelijk dat er op sommige vlakken werk aan de winkel is, zodat:

  1. Het management weet wat er op de werkvloer speelt.
  2. Er binnen de Raphaëlstichting een duidelijk proces is rondom het nemen van besluiten.
  3. Werkprocessen binnen de Raphaëlstichting goed zijn georganiseerd.

Wat doen we met de resultaten van het onderzoek?
De uitkomsten van dit medewerkersonderzoek zijn gebruikt voor het jaarplan van de instellingen. Hier zien medewerkers hun input terug.

Een belangrijk aandachtspunt dat wordt meegegeven in de uitkomsten, is de interne communicatie. De wens voor verbetering hiervan is groot. Het nieuwe besturingsmodel draagt hier zeker aan bij. Ook willen we een verbeterslag maken met een nieuw intranet. Ook daarmee verbeteren we de structuur van interne communicatie. Enerzijds door de vindbaarheid van informatie en protocollen en anderzijds door de verbinding met collega’s die op dit platform mogelijk is.

Daarnaast is het resultaat van het medewerkersonderzoek één van de bronnen om tot de nieuwe besturingsfilosofie te komen. Dit project ‘Samen vooruit’ is in volle gang. Dit gaat zeker een aantal punten van aandacht oplossen of verbeteren.
 
 


Terug naar vorige pagina