Terug naar vorige pagina

In gesprek over goede zorg: Ethiekondersteuning en Moreel beraad

In 2022 is er naast het voeren van moreel beraad, in gesprek over een moreel dilemma of ethische vraag, ook aan andere vormen van ethische reflectie gedaan. Soms in een kleinere setting door middel van het geven van advies maar ook in het meedenken en werken aan het lange termijn coronabeleid.

In 2022 hebben er drie moreel beraden plaatsgevonden over morele dilemma’s rondom Corona: hoe ga je om met de corona maatregelen, het beleid van de Raphaëlstichting en de maatschappelijke onrust.
Nu de zorg over Corona afneemt, neemt de vraag naar moreel beraad over andere ethische vragen en morele dilemma’s in de zorg toe. Vragen over vrijheid, autonomie, gezondheid en professionaliteit komen voor in de dagelijkse zorg en nemen toe in het werken met de wet zorg en dwang.
Eind 2022 zijn er twee moreel beraden geweest over dit thema.

In 2023 zal de expertisegroep Ethiek zich verder gaan richten op ondersteuning rondom deze thema’s. Daarnaast zal er meer bekendheid gegeven worden aan ethiek in de zorg om het gesprek over goede zorg te kunnen blijven voeren. In het voorjaar 2023 starten we daarom met themabijeenkomsten die zullen gaan over ethiek in onze dagelijkse zorg. Eind maart zal de eerste pilot bijeenkomst op Rozemarijn plaatsvinden.

 
 


Terug naar vorige pagina