Terug naar vorige pagina

Professionele werving

De huidige arbeidsmarkt kent uitdagingen en daarom heeft het team recruitment aanzet gegeven tot meer professionele werving. We hebben onze “Werken bij” website geoptimaliseerd en vacatureteksten geprofessionaliseerd, wervingscampagnes opgezet en deelgenomen aan banenbeurzen en stagemarkten. We hebben ook een aanbrengpremie geïmplementeerd om het ambassadeurschap van medewerkers te stimuleren.

Voor de implementatie van een recruitmentsysteem hebben we een zorgvuldig proces doorlopen, waarbij ook het instroomproces voor medewerkers is meegenomen. Dit heeft geleid tot vereenvoudiging, versnelling en een vermindering van de administratieve lasten voor nieuwe medewerkers, leidinggevenden en de HR-administratie. We streven naar een soepele indiensttreding en bieden een warm welkom aan nieuwe medewerkers. Vanuit de locaties wordt er aangestuurd op een inwerkprogramma en de centrale introductiebijeenkomst wordt goed gewaardeerd, hoewel we nog werken aan het verhogen van de deelname.

Analyse

Vanaf 2023 kunnen we vanuit het recruitmentsysteem meer gericht de vacaturedruk volgen. Ondanks een krappe arbeidsmarkt hebben we in 2022 toch rond de 300 medewerkers kunnen aantrekken. De instroom is daarmee groter dan de uitstroom. Om de uitstroom te analyseren, vragen we uittreders naar hun ervaringen binnen ons bedrijf en naar verbeterpunten. Deze analyse heeft geleid tot aandachtspunten zoals toekomstperspectief, rolduidelijkheid, werkdruk en leidinggeven, die ook als thema’s naar voren kwamen in het MTO. Om medewerkers, stagiaires en leerlingen aan te trekken en te behouden, is het belangrijk dat zij vitaal blijven en met plezier bij ons werken. Daarom hebben we dit onderwerp binnen diverse projecten als focuspunt voor 2023 en besteden we aandacht aan hoe arbeidsvoorwaarden (die zijn gesynchroniseerd met de CAO en marktstandaarden) hieraan kunnen bijdragen.

Potentieel pakken

Op instellingsniveau wordt individueel advies gegeven op basis van de uitgangspunten van het potentieelpakken, bijvoorbeeld met betrekking tot het aantal werkuren per week. Er wordt vooruitgekeken naar Strategische Personeelsplanning (SPP) door aandacht te besteden aan potentiële vertrekken en opvolging, opleiding en ontwikkeling, en interne mobiliteit. Als er sprake is van korte diensten, wordt onderzocht hoe deze kunnen worden uitgebreid tot langere diensten, bijvoorbeeld in combinatie met wonen en dagbesteding. Een volledige aanpak per instelling, gebaseerd op een meerjarenvisie met gerichte acties, verdient het potentieelpakken en SPP nog meer aandacht en zou in een vaste cyclus terug moeten komen.

Introductie & Kennismaking nieuwe collega’s

Om nieuwe collega’s welkom te heten en kennis te laten maken met de organisatie is in 2022 ieder kwartaal een centraal introductieprogramma georganiseerd. Via feedback in de evaluaties anticiperen we continu op de behoefte van nieuwe medewerkers.

Er wordt op instellingsniveau actief gestuurd op deelname aan het (centrale) introductieprogramma, maar het aantal deelnemers in verhouding tot de instroom is laag. Gelukkig weten we dat ook lokaal programmatisch aandacht wordt besteed aan het inwerken; en ook daar is het belangrijk dat de nieuwe medewerker door een buddy gesupport wordt in het goed gebruik maken van het aangereikte.

Het totale inwerkprogramma wordt goed beoordeeld, maar deze beoordeling is alleen gebaseerd op deelnemers aan het centrale introductieprogramma. Van deze deelnemers heeft ongeveer 60% een buddy. Om de deelname aan het introductieprogramma te verbeteren, zal de centrale introductiebijeenkomst in 2023 frequenter plaatsvinden en na de zomervakantie fysiek worden gehouden. Het belang van een warm welkom wordt regelmatig benadrukt.
 
 


Terug naar vorige pagina