Terug naar vorige pagina

Antroposofie

We laten ons als Raphaëlstichting inspireren door de antroposofie. Hoe willen we daar anno nu vorm en inhoud aan geven?
Dat is best een zoektocht. We hebben een aantal gewoontes en gebruiken die voor de ‘oudgedienden’ onder ons vanzelfsprekend zijn maar die bij nieuwe cliënten, medewerkers of verwanten vragen kunnen oproepen: waarom is er een jaartafel? En een dagopening? En wat is de offerhandeling? Om maar een paar voorbeelden te noemen… We proberen via een aantal ‘stroompjes’ aan dergelijke vragen te werken. Met de verwachting dat deze stroompjes samen een rivier gaan vormen:

a. Op avontuur in de antroposofie
Medewerkers kunnen op interactieve wijze met leuke werkvormen kennismaken met een 7 -tal aspecten van de antroposofie. Deze introductie in de antroposofie wordt op alle locaties aangeboden en deelnemers zijn achteraf enthousiast.

b. Cultuurzwerm
Binnen de Raphaëlstichting hadden we een ‘cultuurkring’ die zich afvroeg of die nog wel bestaansrecht had. In overleg hebben we die kring omgevormd tot een ‘cultuurzwerm’ die ongeveer iedere twee maanden bijeenkomt. Wie wil kan ‘aankleven’ bij de zwerm en de zwerm weer loslaten kan natuurlijk ook. We werken (met een eenvoudige maaltijd) van 17.30 uur tot 19.30 uur aan een thema, zoals:

  • Welke vragen hebben collega’s die nieuw bij ons zijn komen werken over antroposofie?
  • Welke antroposofische gezichtspunten zijn er als je kijkt naar het gebruik van techniek in de zorg?
  • Is er een verschil tussen hoe de verschillende generaties naar antroposofie kijken en kunnen we daarover het gesprek voeren?
  • Heb je schroom om bepaalde vragen te stellen of heb je juist schroom om antwoorden te geven? Durven we het daar toch met elkaar over te hebben?
  • Hoe wordt er vanuit de antroposofie gekeken naar sterven en de dood? Heeft dat invloed op onze manier van zorg verlenen?

c. Camino
Samen met andere antroposofische instellingen (met name de Seizoenen en Lievegoed Zorg) werken we aan een leer- en ervaringstraject over concrete antroposofie. Dit leer- en ervaringstraject noemen we Camino. Hoe kijk je naar de cliënt? Wat ervaar je? Wat doe je?
Op dit moment wordt er op een aantal plekken in het land een pilot gehouden (voor ons bij Rozemarijn). Een eerste reactie van deelnemers is: ‘Wat een begrijpelijke taal!’ Ook de gedragsdeskundigen zijn betrokken en in april is er met hen een studiedag over de Camino.
Een volgende stap wordt dat we de Camino gaan ‘uitrollen’, met andere antroposofische instellingen, landelijk dus. En ook vanuit het buitenland is er al belangstelling getoond.

d. Internationaal
We hebben actief aansluiting gezocht bij de internationale beweging van antroposofische instellingen. We waren met een grote groep aanwezig bij de conferentie in Dornach, vorig jaar oktober. We kwamen geïnspireerd terug en de internationale collega’s waren blij dat we er waren. Volgende keer willen wij ook workshops organiseren!

e. Voor cliënten, verwanten andere betrokkenen
Cliënten, verwanten, vrijwilligers en andere betrokkenen maken op de locaties op verschillende manieren kennis met de antroposofie en worden hierin meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan de jaarfeesten of culturele activiteiten als lezingen en concerten. Hier doen ook cliënten, verwanten en vrijwilligers aan mee.
 

 


Terug naar vorige pagina