Terug naar: Missie, visie en kernwaarden van de Raphaëlstichting

De sociaaltherapie bij de Raphaëlstichting

De sociaaltherapie is ontstaan vanuit de antroposofische beweging en is op allerlei manieren met haar verknoopt.
Gezichtspunten op de antroposofische sociaaltherapie worden wereldwijd door de mensen die daarbij betrokken zijn verder ontwikkeld.

Wat is het verschil tussen sociaaltherapie en heilpedagogiek?

  • In de antroposofisch geïnspireerde sociaaltherapie wordt met volwassenen gewerkt die een verstandelijke, psychische en/of lichamelijke ondersteuningsbehoefte hebben.
  • De heilpedagogiek is het beste te omschrijven als antroposofisch geïnspireerde zorg voor kinderen met een beperking.

Welke kernwaarden uit de sociaaltherapie zijn belangrijk binnen de Raphaëlstichting?

  • Samenleven: We creëren een vertrouwde, veilige omgeving waarin mensen met en zonder hulpvraag gezamenlijk wonen, werken, cultuur beleven en zich thuis voelen.
  • Leefklimaat: We zorgen voor onze fysieke omgeving, onze huizen en werkplaatsen, met aandacht voor ontwerp, materiaalgebruik, kleur, kunst, cultuur en ons sociale leven.
  • Individuele ontwikkeling: We hebben aandacht voor onze uitdagingen, voor wat we nodig hebben om te groeien en voor het ontdekken van onze mogelijkheden en talenten.
  • Gelijkwaardigheid: We verschillen van elkaar in vaardigheden, vermogens en talenten. Maar als mens zijn we allemaal gelijk. En dat is het uitgangspunt van onze relatie.
  • Houvast: We zorgen voor rituelen waardoor we een dag-, week- en jaarritme beleven. Zo scheppen we een gevoel van geborgenheid, en kunnen we ons één voelen in en met de natuur.
  • Werken en Leren: Werken en leren bieden ontwikkelingsmogelijkheden aan iedereen, en maken dat we ons (een) volwaardig mens voelen.

Filmpjes over kernwaarden van de sociaaltherapie gemaakt op de locatie Scorlewald

Extra


Terug naar: Missie, visie en kernwaarden van de Raphaëlstichting