Duurzame Bedrijfsvoering 2023-2026


We gaan voor een duurzame gehandicaptenzorg door en voor cliënten, verwanten, medewerkers, vrijwilligers, onszelf, de maatschappij en de wereld. Verduurzamen geeft de mogelijkheid om samen creatief bezig te zijn en te vernieuwen. Het doel is werken naar een logische duurzame aanpak. Het past bij de Raphaëlstichting omdat het gaat over zingeving, gezondheid en verbinding met onze leefomgeving en de natuur.

Actueel

De Raphaëlstichting kreeg woensdag 24 april, het bronzen certificaat Milieuthermometer Zorg van Milieu Platform Zorgsector (MPZ) uitgereikt. Dit keurmerk is toegekend aan maar liefst 5 locaties (Breidablick, Novalishoeve, Dijkgatshoeve, Scorlewald en Centraal Bureau) van deze organisatie. Lees het persbericht.
In december 2022 starten we concreet met onze duurzame bedrijfsvoering: de Raphaëlstichting sluit zich aan bij de Green Deal voor de zorg. Daarmee verplichten we onszelf tot actie te komen in de duurzame bedrijfsvoering.

Klik op de afbeelding

Wil jij je inzetten voor een duurzame wereld?
De Raphaëlstichting biedt, via het Regionaal Energieloket, twee trainingen voor medewerkers en vrijwilligers. Daarna kun je bewoners en medewerkers helpen om energie te besparen. Je plaatst kleine bespaarproducten en signaleert onzuinige apparaten of een verwarming die altijd staat te loeien. Minder verbruik = een lagere rekening. Daarnaast draag je bij aan de klimaatdoelstellingen, want minder verbruik = ook minder vervuiling. De trainingen zijn online te volgen op een moment dat jou uitkomt.

Voor wie is deze training?
Deze basistrainingen zijn geschikt voor de beginnende energiecoaches en energieklussers. Voorkennis is niet nodig.

De trainingen
De trainingen zijn online te volgen op een moment dat jou uitkomt. De basistraining “Energiecoach” heeft een gemiddelde studieduur van: ± 8-12 uur en de training “Energieklusser” een gemiddelde duur van: ± 3-6 uur. Je kunt zelf aangeven wanneer je beschikbaar bent.

Wil je de training volgen?
Laat het ons weten. Stuur een mail naar duurzaam@raphaelstichting.nl. Wij nodigen je uit voor de training en bespreken de details.

De Raphaëlstichting kreeg woensdag 24 april, het bronzen certificaat Milieuthermometer Zorg van Milieu Platform Zorgsector (MPZ) uitgereikt.

De 5 doelen in de Green Deal duurzame zorg

Speerpunten zijn voorkomen van ziekte, creëren van een gezonde omgeving en bevorderen van een gezonde levensstijl. Dit zorgt voor meer gezonde levensjaren en een afname van het zorggebruik.
Alle zorgprofessionals moeten op de hoogte zijn van de impact van de zorg op het klimaat en de impact van het klimaat op de zorg.
Zorgorganisaties hebben invloed op het verminderen van CO2-uistoot. Bijvoorbeeld door verduurzamen van gebouwen, energie en vervoer.
Grondstoffen zijn schaars. Daarom is zowel hergebruik als minder gebruik van grondstoffen en materialen in de zorg nodig.
Medicijnresten komen terecht in het grond- en oppervlaktewater. Bijvoorbeeld door medicijnresten in urine en ontlasting. En door ongebruikte medicijnen die door de gootsteen worden weggespoeld. Ook de productie van geneesmiddelen heeft klimaat- en milieu-impact. Gepast voorschrijven, juist gebruik bevorderen en maatregelen om verspilling tegen te gaan moeten de milieubelasting van medicatie verminderen.
(Meer lezen over: De 5 doelen van de Green Deal Duurzame Zorg)


Verantwoordelijkheid

De zorg heeft aanzienlijke impact op het klimaat (7% van de totale voetafdruk van Nederland). Door maatregelen te nemen, kan de zorgsector een bijdrage leveren aan een gezonde leef- en werkomgeving en aan het behalen van de (internationale) klimaatdoelstellingen. We pakken onze verantwoordelijk om te verduurzamen.

Duurzame Bedrijfsvoering

We gaan voor een duurzame gehandicaptenzorg door en voor cliënten, verwanten, medewerkers, vrijwilligers, onszelf, de maatschappij en de wereld. Verduurzamen geeft de mogelijkheid om samen creatief bezig te zijn en te vernieuwen. Het doel is werken naar een logische duurzame aanpak. Het past bij de Raphaëlstichting omdat het gaat over zingeving, gezondheid en verbinding met onze leefomgeving en de natuur.

Milieuthermometer Zorg

We werken aan duurzame zorg door gebruik te maken van het Milieuthermometer Zorg systeem, ontwikkeld door Milieuplatform Zorg (MPZ). Dit systeem omvat de onderwerpen binnen het thema ‘Planet’ van het People-Planet-Profit en het gedachtegoed van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De Milieuthermometer Zorg is tevens een keurmerk waarmee we concreet milieuprestaties aantoonbaar maken. Het keurmerk wordt behaald als er aan bepaalde criteria wordt voldaan.

De Raphaëlstichting heeft voor 5 locaties het duurzaamheidskeurmerk Milieuthermometer Zorg behaald. Deze 5 locaties hebben een vergrootglas gelegd op hoe ze de dingen (dagelijks) doen. Denk aan thema’s als: vastgoed, milieumanagement, energie, afval/recyclen, reiniging(smiddelen), voeding, inkoop, medicijnen in afvalwater, technische keuringen, vervoer, groenbeheer etc. Vanuit de nulmeting van nu, werken we gericht aan verbeteringen per duurzaamheidsthema en in de bedrijfsvoering. Nu ligt er een basis om te werken aan een duurzame brede aanpak in onze hele organisatie.


Aan de slag met duurzaamheid

We beginnen bij het leggen van de basis, met behulp van de “Milieuthermometer Zorg”. De Milieuthermometer Zorg is een stappenplan wat helpt bij het begrijpelijk maken van wat we al doen op het gebied van milieu en duurzaamheid. Het ondersteunt bij het maken van doelstellingen voor komende jaren. Hoe ziet dat er ongeveer uit in een planning?

We starten met het leggen van de basis, doen de eerste echte ervaringen op in een duurzame bedrijfsvoering. Inzicht creëert bewustwording. Dit helpt een programma te ontwikkelen dat bij ons past. De stappen die we zetten:

  • Duidelijk maken waar we staan op het gebied van milieu en duurzaamheid. Wat doen we al en waar willen we naar toe?
  • Werken met Milieuthermometer Zorg voor heldere, gerichte acties (bijvoorbeeld afval scheiden, inkoop volgens duurzame richtlijnen, beleid duurzaam vervoer), ervaring opdoen en inspiratie.
  • Kennis en bewustwording op het onderwerp Duurzaamheid. Denk aan kennis delen rondom energie(besparing), afval (scheiden), vervoer verduurzamen (cliënten vervoer en woon- werkverkeer), voeding (bijv. voedselverspilling).
Na de eerste ervaringen met de Milieuthermometer Zorg in 2023 werken we verder om meer locaties te betrekken in een duurzame aanpak. Door de ervaringen in 2024, bepalen we gericht de doelstellingen voor 2025.
… volgt.

 

Heb je tips/ tops of wil je zelf iets delen?

Top! Mail het naar duurzaam@raphaelstichting.nl