Duurzame Bedrijfsvoering 2023-2026


We gaan voor een duurzame gehandicaptenzorg door en voor cliënten, verwanten, medewerkers, vrijwilligers, onszelf, de maatschappij en de wereld. Verduurzamen geeft de mogelijkheid om samen creatief bezig te zijn en te vernieuwen. Het doel is werken naar een logische duurzame aanpak. Het past bij de Raphaëlstichting omdat het gaat over zingeving, gezondheid en verbinding met onze leefomgeving en de natuur.

Actueel

In december 2022 starten we concreet met onze duurzame bedrijfsvoering: de Raphaëlstichting sluit zich aan bij de Green Deal voor de zorg. Daarmee verplichten we onszelf tot actie te komen in de duurzame bedrijfsvoering.

Klik op de afbeelding

Wil jij je inzetten voor een duurzame wereld?
De Raphaëlstichting biedt, via het Regionaal Energieloket, twee trainingen voor medewerkers en vrijwilligers. Daarna kun je bewoners en medewerkers helpen om energie te besparen. Je plaatst kleine bespaarproducten en signaleert onzuinige apparaten of een verwarming die altijd staat te loeien. Minder verbruik = een lagere rekening. Daarnaast draag je bij aan de klimaatdoelstellingen, want minder verbruik = ook minder vervuiling. De trainingen zijn online te volgen op een moment dat jou uitkomt.

Voor wie is deze training?
Deze basistrainingen zijn geschikt voor de beginnende energiecoaches en energieklussers. Voorkennis is niet nodig.

De trainingen
De trainingen zijn online te volgen op een moment dat jou uitkomt. De basistraining “Energiecoach” heeft een gemiddelde studieduur van: ± 8-12 uur en de training “Energieklusser” een gemiddelde duur van: ± 3-6 uur. Je kunt zelf aangeven wanneer je beschikbaar bent.

Wil je de training volgen?
Laat het ons weten. Stuur een mail naar duurzaam@raphaelstichting.nl. Wij nodigen je uit voor de training en bespreken de details.

De 5 doelen in de Green Deal duurzame zorg

Speerpunten zijn voorkomen van ziekte, creëren van een gezonde omgeving en bevorderen van een gezonde levensstijl. Dit zorgt voor meer gezonde levensjaren en een afname van het zorggebruik.
Alle zorgprofessionals moeten op de hoogte zijn van de impact van de zorg op het klimaat en de impact van het klimaat op de zorg.
Zorgorganisaties hebben invloed op het verminderen van CO2-uistoot. Bijvoorbeeld door verduurzamen van gebouwen, energie en vervoer.
Grondstoffen zijn schaars. Daarom is zowel hergebruik als minder gebruik van grondstoffen en materialen in de zorg nodig.
Medicijnresten komen terecht in het grond- en oppervlaktewater. Bijvoorbeeld door medicijnresten in urine en ontlasting. En door ongebruikte medicijnen die door de gootsteen worden weggespoeld. Ook de productie van geneesmiddelen heeft klimaat- en milieu-impact. Gepast voorschrijven, juist gebruik bevorderen en maatregelen om verspilling tegen te gaan moeten de milieubelasting van medicatie verminderen.
(Meer lezen over: De 5 doelen van de Green Deal Duurzame Zorg)


Intermezzo


Aan de slag met duurzaamheid

We beginnen bij het leggen van de basis, met behulp van de “Milieuthermometer Zorg”. De Milieuthermometer Zorg is een stappenplan wat helpt bij het begrijpelijk maken van wat we al doen op het gebied van milieu en duurzaamheid. Het ondersteunt bij het maken van doelstellingen voor komende jaren. Hoe ziet dat er ongeveer uit in een planning?

We starten met het leggen van de basis, doen de eerste echte ervaringen op in een duurzame bedrijfsvoering. Inzicht creëert bewustwording. Dit helpt een programma te ontwikkelen dat bij ons past. De stappen die we zetten:

 • Duidelijk maken waar we staan op het gebied van milieu en duurzaamheid. Wat doen we al en waar willen we naar toe?
 • Werken met Milieuthermometer Zorg voor heldere, gerichte acties (bijvoorbeeld afval scheiden, inkoop volgens duurzame richtlijnen, beleid duurzaam vervoer), ervaring opdoen en inspiratie.
 • Kennis en bewustwording op het onderwerp Duurzaamheid. Denk aan kennis delen rondom energie(besparing), afval (scheiden), vervoer verduurzamen (cliënten vervoer en woon- werkverkeer), voeding (bijv. voedselverspilling).
Na de eerste ervaringen met de Milieuthermometer Zorg in 2023 werken we verder om meer locaties te betrekken in een duurzame aanpak. De doelen uit de Green Deal en de ervaringen van het eerste jaar bepalen de doelstellingen voor 2024. Hetzelfde geldt voor 2025. Door de ervaringen in jaar 2024, bepalen we gerichte de doelstellingen voor 2025.
… volgt.

Wat gaan we concreet doen?

 • We tekenen de Green Deal Duurzame Zorg
 • Milieuthermometer Zorg: met locaties Breidablick, Novalishoeve, Zorgboerderij Dijkgatshoeve en het Centraal Bureau zijn de eerste stappen gezet rondom de “Milieuthermometer Zorg”.
  – Waarom starten met deze locaties?
  Er was al een start gemaakt met de milieuthermometer, de locatie is duurzaam ingericht (nieuwbouw/ gasloos) en uit enthousiasme om met het thema aan de slag te gaan.
  – Doen andere locaties dan niet mee?
  Andere locaties doen ook mee! Sommige onderwerpen zoals vastgoed, afval en energie zijn stichtingsbreed goed op te pakken. Dus er gebeurt zeker niet niks en waar mogelijk (heeft ook te maken met beschikbare uren van medewerkers) breiden we het “duurzame team” steeds verder uit. Door te werken met de milieuthermometer wordt ook steeds bekeken of dit stichtingsbreed meegenomen kan worden.
 • Energie: bewustwording energiebesparing, onderhoud van vastgoed om CO2 uitstoot te verminderen.
 • Cliënten vervoer en woon- werkverkeer: onderzoek en beleid maken.
 • Afval: overal bronscheiding mogelijk maken, stimuleren en een afvalpreventieplan (per locatie).
 • Communicatie: duurzaamheid in opleidingen, informeren over voortgang, nieuwsbrieven, laten zien wat we al wel doen op het gebied van duurzaamheid.

Meer thema’s

Er zijn natuurlijk veel meer thema’s binnen duurzaamheid, de milieuthermometer vat dat samen in onderstaande 16 onderwerpen. (*let op, dit geldt voor 2023 BB, NH, DGH en CB, waar mogelijk werken we met meerdere locaties aan deze punten of richting 2024/25)

 • Duurzaamheids- en actieplan
 • Inzicht in wettelijke voorschriften en richtlijnen op milieugebied.
 • Energiebeheerssysteem/ energiemonitoring. Inzicht in verbruik en maandelijks rapporteren.
 • Naleven van wettelijke voorschriften en richtlijnen op milieugebied.
 • Jaarlijkse keuring verwarming en airconditioningsystemen.
 • Water besparen door waterbesparende douchekoppen. 8,5 liter per minuut bij minimaal 50% van de douches.
 • Stimuleren van waterbesparing op het toilet.
 • Voorkomen van milieuvervuiling door verkeerde afvoer van medicijnresten.
 • Voorkomen van verkeerde afvoer chemicaliën.
 • Voorkomen van vervuiling en verstopping van zuiveringstechnische voorzieningen.
 • Indien relevant: veilige opslag, overzicht, preventie voor bodemverontreiniging, werkinstructies
 • Periodieke luchtfilter onderhoud
 • Koudemiddelen HCFK minimaliseren (klimaatinstallaties, luchtkoelingen), indien relevant en inzicht krijgen in koudemiddelverliezen
 • Inzicht in grenswaarde van stookinstallaties
 • Afvalscheiding stimuleren op locatie
 • Afvalpreventieplan per locatie
 • Zorgen dat (dienst)kleding wordt hergebruikt door leverancier of milieustraat (voorkomen van verbranden van kleding)
 • Voorkomen van organische afval (etensresten)
 • Inzicht in voedselverliezen
 • Verbeterplan duurzame voeding en catering per locatie
 • Stimuleren duurzame vleesconsumptie
 • Bevorderen plantaardige eiwit consumptie
 • Vlees/-visloze dag
 • Schoonmaakplan per locatie
 • Duurzame reinigingsmiddelen voor reinigen ruimte en sanitair
 • Werken met dosering van reinigingsmiddelen
 • Mobiliteitsbeleid
 • Communicatie parkeerbeleid en bereikbaarheid
 • Afspraken duurzaam inkopen/ inkoopbeleid
 • Milieuvriendelijk printpapier
 • Gekocht of gehuurd textiel is ongebleekt of gebleekt met waterstofperoxide
 • Voorkomen van schadelijke chemicaliën bij reiniging van textiel (via natte reiniging en chloorvrij).
 • Stimuleren van gebruik energiezuinige wasmachine/ wasdrogers
 • Portefeuille routekaart vastgoed – naar een klimaatneutraal vastgoed in 2050.
 • Meerjarenonderhoudsplan
 • Milieubewust met hout
 • Ondersteunen van welzijn en herstel, voorkomen van gebouwgerelateerde klachten en verlagen van ziekte uitval onder medewerkers.
 • Nader te bepalen: Stimuleren van ontwikkeling/ vernieuwing in duurzame zorg
 • 2024, werken naar een green team: vanuit meerdere disciplines meedenken over verduurzaming en draagvlak.
 • Duurzaamheid in opleidingen, informeren over voortgang, nieuwsbrieven, laten zien wat we al wel doen op het gebied van duurzaamheid.

Heb je tips/ tops of wil je zelf iets delen?

Top! Mail het naar duurzaam@raphaelstichting.nl