Om specialistische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking toegankelijker te maken, heeft de Raphaëlstichting de AVG-poli (Arts Verstandelijk Gehandicapten) opgezet. Met de AVG-poli krijgen mensen met een verstandelijke beperking en hun familie de mogelijkheid om gebruik te maken van laagdrempelige specialistische zorg. De huisarts blijft uiteraard hoofdbehandelaar maar kan bij complexe zorgvragen een beroep op de AVG-poli doen.

Waarom een AVG polikliniek?
Een verstandelijke beperking gaat vaak gepaard met specifieke, complexe gezondheidsproblemen. De Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) is specialist op het gebied van de gezondheidszorg voor mensen met een beperking. Bepaalde aandoeningen komen bij hen vaker voor en soms uiten ziekten zich anders waardoor ze niet goed herkend worden. Denk aan epilepsie, eet- en drinkproblemen, specifieke syndromen of problemen met de motoriek. Ook zijn mensen met een beperking vatbaarder voor bepaalde aandoeningen. Daarom gaat veel aandacht uit naar preventie. De Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) is de aangewezen persoon om te onderzoeken, te behandelen en/of advies te geven. De AVG werkt waar nodig samen met een gedragskundige, gespecialiseerde paramedici of andere medisch specialisten.

Voor wie?
De AVG-poli is er voor iedereen met een verstandelijke beperking, van licht tot zeer ernstig. Met name voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking bij wie de behandeling door de kinderarts is beëindigd, omdat zij achttien jaar zijn worden. Maar ook voor ouders, familie en/of begeleiders van iemand met een verstandelijke beperking. De huisarts of medisch specialisten kunnen bij de AVG met vragen terecht.

Waarvoor kunt u bij de AVG polikliniek terecht?
Voor diverse zaken kan worden doorverwezen naar de AVG polikliniek, te weten:

 • Medische controles bij specifieke syndromen (bijv syndroom van Down)
 • Behandeling van psychiatrische en gedragsproblemen
 • Veroudering en dementie 
 • Epilepsie / neurologische stoornissen
 • Zintuigstoornissen (horen en zien)
 • Bewegingsstoornissen (o.a. spasticiteit)
 • Maag-darmproblemen, voedingsstoornissen
 • Slikstoornissen
 • Door middel van genetisch onderzoek opsporen van de oorzaak van de beperking
 • Vragen rondom zwangerschapswens of anticonceptie
 • Vragen rond het levenseinde

Hoe kunt u zich aanmelden?
U kunt zich aanmelden bij de AVG polikliniek met een verwijzing van de huisarts of medisch specialist.
Verwijzen kan door het sturen van een verwijsbrief met vraagstelling en informatie over de medische voorgeschiedenis als bijlage bij het Aanmeldformulier. U kunt het ook per post verzenden naar onderstaand postadres:

Raphaelstichting t.a.v. de AVG Poli, Postbus 28 1870 AA Schoorl

Wat neemt u mee naar de eerste afspraak?

 • Identiteitsbewijs
 • Zorgverzekeringspas
 • Relevante informatie van eerdere onderzoeken of behandelingen

Waar kan de afspraak plaats vinden?
De AVG-polikliniek houdt spreekuur in het gebouw van Queeste, Frieseweg 109, 1823 CC Alkmaar.

In overleg is het mogelijk de afspraak op een andere locatie te maken, op de medische dienst van Midgard (Tuitjenhorn) of Breidablick (Middenbeemster) of Rozemarijn (Haarlem).

Contact & bereikbaarheid
Bij vragen en/of een verwijzing kunt u contact opnemen met Raphaëlstichting via:
T: 085 – 210 01 06
E: poli-avg@raphaelstichting.nl

Wij verzoeken u om geen zorginhoudelijke informatie via de mail te versturen. Hier kunt u meer lezen over het Veilig uploaden van informatie.