Novalishoeve

Novalishoeve is een zorgboerderij op Texel waar zorg wordt geboden aan jongeren met een psychiatrische zorgvraag en/of een verstandelijke beperking. Op het boerenbedrijf zijn melkkoeien, schapen, kippen en geiten. Daarnaast is er een werkplaats waar kaas, kwark en pudding wordt gemaakt. Ook is er een groentetuin.

Novalishoeve
Hoornderweg 46
1797 RA Den Hoorn-Texel
t 0222 – 31 94 82
info@novalishoeve.nl
www.novalishoeve.nl