Terug naar vorige pagina

Goed gedocumenteerde zorgplancyclus

De zorgplancyclus is een belangrijke voorwaarde voor goede kwaliteit van zorg en het ondersteunt de ontwikkeling van cliënten. Het maakt afspraken en doelstellingen transparant voor cliënten, verwanten en collega’s. Juist het gezamenlijke proces in de driehoek en de gezamenlijke dialoog in de praktijk van alle dag, waarin de afstemming over zorg en de kwaliteit van bestaan plaatsvindt, willen wij centraal zetten. Het ondersteuningsplan is hierbij belangrijk en biedt alle ruimte voor individueel maatwerk. Hierbij wordt gekeken naar integrale beeldvorming, gezondheid (zowel lichamelijk als psychisch welbevinden), betekenisvolle contacten en interpersoonlijke relaties, deelname aan de samenleving en persoonlijke ontwikkeling en zelfbepaling van de cliënt.

In 2022 is er veel aandacht besteed aan de verbetering van de kwaliteit van zorgdossiers. Er is een ondersteuningsstructuur opgezet met Super-users vanuit elke instelling, die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het dossier en verantwoordelijk zijn voor de scholing en instructie van medewerkers. Binnen alle instellingen zijn acties ondernomen om de dossiers op orde te brengen. Dit heeft als resultaat dat eind 2022 72% van de zorgplannen actueel en niet ouder dan 1 jaar is. In Q2 hebben we met de halfjaarlijkse evaluatie bijna 60% gescoord maar eind 2022 helaas slechts 32%.

Wij blijven in 2023 sturen op de volgende indicatoren om deze percentages te verbeteren:

  1. Indicator: 97% van de zorgplannen heeft in ONS de status ‘Actueel’ én is niet ouder dan 1 jaar.
  2. Indicator: 97% van de cliënten heeft een evaluatieverslag dat niet ouder is dan 6 maanden.

Het verder ontwikkelen van het gebruik van Caren brengt uitdagingen met zich mee. Ons beleid is zo ingericht dat de (wettelijk) vertegenwoordiger niet altijd toegang heeft tot het portaal, vanwege de privacy van de cliënt. Om in 2023 over te kunnen gaan tot het overal digitaal ondertekenen van het zorgplan middels Caren, zijn we momenteel aan het onderzoeken hoe we dit kunnen doen en tegelijkertijd de privacy van de cliënt kunnen blijven waarborgen. Caren biedt momenteel niet de mogelijkheid om de onderdelen ‘ondertekenen zorgplan’ en ‘lezen dagelijkse rapportages’ van elkaar te scheiden, wat het proces voor ons zou vereenvoudigen. Naast het waarborgen van de privacy van de cliënt, is er ook oog voor de privacy van de medewerker en is de COR van mening dat rapportages en andere informatie altijd anoniem in Caren moeten worden getoond. Om deze redenen zijn we nog niet overgegaan tot het ontsluiten van andere onderdelen van het dossier voor gebruikers.

 

 


Terug naar vorige pagina