Terug naar vorige pagina

Zorgmonitor gaat stuurinformatie op één plek ontsluiten

De Raphaëlstichting streeft ernaar om een gezonde balans te bereiken tussen inkomsten en uitgaven. Hiervoor is het nodig dat belanghebbenden altijd toegang hebben tot de juiste managementinformatie. Een BI-tool is hiervoor een ideaal hulpmiddel om gegevens uit verschillende systemen te koppelen en te tonen.

Sinds 2018 wordt de Zorgmonitor gebruikt als BI-oplossing en in het 3e kwartaal van 2023 gaan we teamdashboards gebruiken om kritieke prestatie-indicatoren te tonen. Dit gaan we doen met zogenoemde teamdashboards. Via deze teamdashboards kunnen onder andere de locatiemanagers en woonhuisverantwoordelijken op ieder gewenst tijdstip belangrijke informatie online inzien.

Voorbeelden van belangrijke informatie zijn: financiële stand van zaken, beschikbare lege bedden, instroom en uitstroom van medewerkers, verzuimcijfers en de uitgaven voor ingeplande personeelskosten ten opzichte van de begroting. Dit zal de betrokkenheid van locaties verhogen en door het slimmer, handiger en duurzamer roosterplannen ook het besparen op personeelskosten mogelijk maken.

In de toekomst zullen ook Caren-statistieken en MIC-gegevens via de Zorgmonitor worden ontsloten. Het op deze manier ontsluiten van deze extra informatie zal helpen bij het creëren van maandelijkse financiële rapporten en onderdelen van kwaliteitsindicatoren van de zorg. Door een beter inzicht in al deze gegevens kunnen betere beslissingen worden genomen.

 
 


Terug naar vorige pagina