Terug naar vorige pagina

Samenwerking met de mensen rondom cliënten

Het is een maatschappelijke ontwikkeling om de samenwerking met de mensen rondom cliënten anders in te richten en te streven naar meer participatie en minder overname van taken door medewerkers. Echter, deze verandering kan zorgen oproepen bij betrokkenen, wat vraagt om transparantie en het goede gesprek over deze zorgen en het perspectief. Om dit te realiseren, willen wij de in 2022 ingezette koers verder versterken door in te zetten op:

  • Medewerkers te helpen bij zich bewust te worden van hun veranderende rol. Dit gaat over de inzet voor samenwerking met anderen in de driehoek cliënt, begeleider en verwant, en in de maatschappij. Het ondersteunen van participatie en het actief onderzoeken van manieren om verantwoordelijkheid te delen, hoort bij het werk van medewerkers. Samenwerking en participatie gaan hand in hand.
  • Vrijwilligers warm te ontvangen en goed te begeleiden en hun betrokkenheid en inzet te waarderen en te ondersteunen. Het is belangrijk om andere vormen van inzet te overwegen en te herdefiniëren wat bij de cliënt, organisatie en anderen past om bij te dragen. Bijvoorbeeld door het inzetten van buddy’s om de deelname van cliënten te vergroten bij activiteiten binnen én buiten de ‘muren van de instelling’. Er is nog ruimte voor ontwikkeling op dit gebied, dus vanaf 2023 zal er een stichtingsbreed vrijwilligersbeleid en kaders worden ontwikkeld, waarbij instellingen meer kunnen samenwerken op het gebied van ondersteuning, begeleiding en opleiding van vrijwilligers.
  • Verwanten en vrienden zijn van groot belang voor cliënten en brengen waardevolle ervaring en kennis met zich mee. Wij willen meer openheid creëren voor de rol die zij kunnen spelen in het leven van de cliënt, wat vraagt om vernieuwing van de relatie (binnen de driehoek) en een andere aanpak vanaf het begin tot aan de uitvoering.

 

 


Terug naar vorige pagina