Terug naar vorige pagina

Milieu & Duurzaamheid

De landelijk “Green deal Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst” ondertekend, een duurzaam beleid en werken naar een bronzen certificering volgens de Milieuthermometer Zorg. Wat betekent dit nou eigenlijk…

Wij gaan voor duurzame zorg
Het gaat over onze bijdrage aan het verbeteren van het milieu. Het ondertekenen van de Green Deal, het maken van beleid en volgens een stappenplan werken naar een certificering voor duurzaamheid geeft ons richting (lees meer op de website). Zo doen we mee aan duurzame doelstellingen waarbij we minder CO2 uitstoten (denk aan wonen, werken, vervoer), het verminderen van ons afval, een gezonde omgeving creëren en het bevorderen van een gezonde levensstijl. Dit gaat stap voor stap. In 2022 is het beleid geschreven en in 2023 gaan we vooral eerst de basis leggen. Door dit te doen, zien we wat we allemaal al wel doen en maken we inzichtelijk welke richting we opgaan, een richting die goed bij ons past.

Cursus energiecoach en energieklusser
Door de hoge energieprijzen is energie besparen relevanter dan ooit. We betalen en gaan veel meer betalen voor energie. Dit is zonde, we betalen meer, maar het maakt de zorg niet beter. Het creëert eigenlijk alleen maar meer zorgen. Daarom; energiecoaches en energieklussers zijn in opleiding! De cursus is beschikbaar voor medewerkers, vrijwilligers en bewoners die graag de handen uit de mouwen steken en met radiatorfolie, tochtstrippen en besparende douchekoppen onder hun arm deze bespaarmaatregelen doorvoeren. Voorkennis is niet nodig en iedereen kan meedoen. De opgedane kennis is goed te delen met collega’s/teams, zo kan iedereen simpel energiebesparende maatregelen doorvoeren en meer bewust worden van het eigen gedrag.

Bewustwording van ecologische voetafdruk
Net als iedereen zijn bewoners/cliënten net zo verantwoordelijk voor hun eigen voetafdruk. In januari ‘23 hebben coördinator Noorderhoeve scholing en Coördinator Milieu & Duurzaamheid op de Noorderhoeve de training Duurzaamheid gegeven (ook onderdeel van de Raphael Academie), samen met cliënten zijn we ingegaan op hun “ecologische voetafdruk” en zijn we gaan puzzelen met “test je energiegevoel”. Het onderwerp duurzaamheid leent zich goed om laagdrempelig en leuk maken. Het gaat om het planten van het duurzaamheidszaadje.

Eerste green teams zijn van start
Op de locaties Breidablick, Dijkgatshoeve, Novalishoeve en Scorlewald zijn “Green teams” van start gegaan. Maandelijks werken medewerkers aan een duurzaamheidsthema vanuit de Milieuthermometer Zorg en bekijken hoe we scoren op dat gebied. Daarnaast delen we “groene tips” in de nieuwsbrief en/of met communicatiemateriaal. Dit helpt om inzicht te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan energieverbruik, voeding, inkoop. Voldoen we wel/niet en welke stappen we moeten zetten om te voldoen of door te ontwikkelen. Het zou heel mooi zijn als straks elke locatie een Green team heeft.

Afval scheiden en vervoer
Naast energie, opleiding, en de green teams wordt op iedere locatie de afvalinzameling bekeken, met als doel om beter afval scheiden mogelijk te maken waar dit nodig is. Wat ook voorbijkomt is een enquête onder medewerkers over het eigen reisgedrag naar het werk. Zodat we werken naar een duurzaam mobiliteitsbeleid dat is gebaseerd op de wensen en behoefte van medewerkers.
 
 


Terug naar vorige pagina