Terug naar vorige pagina

De Driehoek

Als organisatie hechten we veel waarde aan de relatie tussen cliënt, medewerker en verwanten (de driehoek), en streven we continu naar verbetering op dit vlak. Het vergroten van de dynamiek binnen deze driehoek is een belangrijk speerpunt voor ons.

Om ruimte te creëren voor afstemming en maatwerk binnen de driehoek, wilden we in 2022 al meerdere medewerkers scholen en onderzoeken hoe we intern meer gebruik kunnen maken van eigen driehoekstrainers en -coaches. Ook wilden we in 2022 aandacht besteden aan het ontwikkelen van deze competenties samen met verwanten en cliënten, passend bij onze visie op Inspraak, Zeggenschap en Medezeggenschap.

In november 2022 heeft het Managementteam kennisgemaakt met de driehoektraining. In 2023 zullen we een integrale driehoektraining voor medewerkers en ouders/verwanten opzetten om de samenwerking binnen de driehoek te verbeteren. Hiervoor zullen 6 tot 8 medewerkers van de Raphaëlstichting worden opgeleid tot trainers, zodat zij teams kunnen trainen.

We willen onze visie op de driehoek in 2023 formuleren en toevoegen aan de zorgvisie van de Raphaëlstichting. Ons streven is om ouders/verwanten een grotere rol te geven in de gemeenschap, wat zal bijdragen aan onderling vertrouwen, samenwerking en gelijkwaardigheid binnen de driehoek.
 

 


Terug naar vorige pagina