Wat is een klacht?
Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product. Men voelt zich bijvoorbeeld onheus bejegend of de zaken lopen anders dan verwacht. De medewerkers van de Raphaëlstichting willen hun werk zo goed mogelijk doen, maar waar gewerkt wordt, gaat ook wel eens wat mis. We willen graag dat u ons uw klacht vertelt. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?
Een klacht kunt u via de mail of telefonisch kenbaar maken bij het secretariaat van het Centraal Bureau.

Contact
Het secretariaat van het Centraal Bureau
E-mailadres: secretariaat@raphaelstichting.nl
Telefoonnummer: 072 – 509 90 00
Postbus 28
1870 AA Schoorl

Versies
Voor cliënten/verwanten geldt een andere klachtenregeling dan voor de medewerkers:
Klachtenregeling medewerkers, leerlingen en stagiaires (intranet)
Klachtenregeling cliënten/verwanten

Afhandeling van de klacht
Het is van belang dat we samen proberen om een oplossing te vinden voor de klacht. Hiervoor zijn verschillende routes mogelijk. Het secretariaat kan u hierover informeren.