Terug naar Hoofdpagina

Digitale ochtendopening op Breidablick


“Goedemorgen… fijn dat jullie weer kijken!” Met deze door gebaren begeleide woorden begroet Christien Westerman elke ochtend in een filmpje de bewoners en medewerkers van Breidablick. Iedere week is er een nieuw filmpje met een vast format rondom een thema passend bij die week.

Een ochtendopening via een filmpje is een van de manieren om het gemeenschapsgevoel in deze tijd-van-anderhalve-meterafstand en eigen bubbels overeind te houden. Behalve Breidablick, maakt ook Scorlewald er gebruik van.

Christien vindt het erg leuk om te doen: “In maart hielden de openingen in de zaal op en was daar ineens een leegte. We wilden graag wat anders bieden en kwamen op het idee om een online opening te maken. Ik verzorg het eerste deel: de verhalen. Het is soms wel zoeken naar onderwerpen, maar toch dienen die zich op een of andere manier altijd wel aan. Zo heb ik een serie verhalen verteld over onze ‘lichtbrengers’, een thema dat ook centraal stond in de gecancelde activiteiten rondom ons 25-jarig jubileum. Elk huis van Breidablick heeft namelijk de naam van een ‘lichtbrenger’: van Gogh, Rembrandt, Franciscus, Artaban, Novalis, Janusz Korczak, Johannes, Etty Hillesum en Rafaël. Heel leuk trouwens om me elke keer in het verhaal van zo’n lichtbrenger te verdiepen.

Ook hebben we de werkplaatsen in beeld gebracht. Andere onderwerpen waren: de wisseling van zomer- naar wintertijd en natuurlijk de jaarfeesten.

Voordeel van een filmpje is dat je de kijkers mee kunt nemen naar plekken op het terrein. Zo heb ik een verhaal over Allerzielen verteld bij het columbarium dat enigszins verscholen ligt naast de school. Daar heb ik kaarsjes aangestoken voor twee bewoners die dit jaar zijn overleden en ook een voor iemand waar een bewoner afscheid van heeft moeten nemen.

We willen met onze opening dicht bij de belevingswereld van onze bewoners blijven. Mijn verhalen zijn begrijpelijk en herkenbaar, maar zeker niet kinderachtig. Met ons ‘Digiopeningsclubje’ willen we in deze ingewikkelde tijden een voorspelbare en positieve impuls geven aan het gemeenschapsgevoel. Uit reacties blijkt dat de filmpjes worden gewaardeerd. Sommige huizen en werkplaatsen beginnen er standaard elke dag mee. Anderen kijken later wanneer het beter uitkomt.

Ook bewoners waarbij het normaal gesproken niet lukt om naar de opening in de zaal te gaan, kunnen nu wel via het beeldscherm de opening meebeleven. Maar natuurlijk is een online opening niet hetzelfde als een opening in de zaal. Daar kun je elkaar ook écht ontmoeten en beleef je jezelf als een onderdeel van de gemeenschap. We hopen dat dat in de toekomst weer het nieuwe normaal wordt.

Christien Westerman is gedragsdeskundige op Breidablick.

Terug naar Hoofdpagina