Coronanieuws

De Raphaëlstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Altijd, dus ook tijdens de coronacrisis.

Coronavirus: Vraag en Antwoord

Cliënten kunnen logeren en op vakantie gaan

Afspraken hierover worden gemaakt tussen cliënt, verwanten en begeleider. De individuele afspraken per cliënt worden opgenomen in het zorgdossier van de cliënt.

Algemene uitgangspunten bezoek
Het overheidsbeleid en de algemene maatregelen van het RIVM zijn leidend en kaderstellend, denk hierbij aan:

 • Houdt 1,5 meter afstand.
  Dit geldt voor:
  – Volwassenen onderling
  – 12-18 jarigen naar volwassenen1,5 meter afstand houden geldt niet voor:
  – Kinderen onderling
  – Kinderen tot 12 naar volwassenen
  – 12-18 jarigen onderling
  – Mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben en hun begeleiders
 • hygiënemaatregelen (handhygiëne; geen handen geven; hoesten en niezen in de elleboog; papieren zakdoekjes gebruiken); 
 • geen logeren als er gezondheidsklachten zijn bij de cliënt, de verwanten of in het netwerk; 
 • het vermijden van drukte

Vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag voor vakantie naar het buitenland
Alles over reizen naar het buitenland: Nederlandwereldwijd

Vaccinatiebewijs
Het digitaal corona certificaat (DCC) is vanaf 1 juli in Europa ingevoerd en werkt via de CoronaCheck-app.

Indien cliënten geen DigiD hebben, of geen mobiel:

 • kan via CoronaCheck.nl ook een papier bewijs worden uitgeprint.
 • kan volstaan worden met een vaccinatieboekje. Dit kan via de arts van de locatie. De cliënt/verwant of PB’er kunnen zelf de gele boekjes kopen (bv bij de ANWB of de boekhandel) of bestellen bij de uitgever. Vervolgens kan de cliënt/PB’er bij de medische dienst/ de arts een stempel en handtekening ophalen.

Negatieve testuitslag voor vakanties naar het buitenland
Op dit moment zijn cliënten zelf verantwoordelijk voor het regelen van een negatieve testuitslag als dit niet op medische grond noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor vakantie).

De GGD geeft geen COVID-19-vrij-verklaring voor reizen naar het buitenland af. De GGD test alleen mensen die klachten hebben die passen bij het coronavirus. Er zijn wel commerciële partijen die COVID-19-vrij-verklaringen aanbieden. Deze verklaring moet u zelf betalen. De overheid vergoedt dit niet.

Terugkeer van vakantie (uit het buitenland)
Iedereen krijgt het advies om zichzelf te testen na een vakantie of reis in het buitenland en als toerist in Nederland. Ook cliënten die volledig gevaccineerd zijn doen na terugkeer een zelftest of er wordt een sneltest afgenomen door medewerkers. Welke test wordt gebruikt hangt af van het land waar de cliënt vandaan reist.

 • Voor landen met een groen reisadvies geldt: doe een zelftest/sneltest voordat de cliënt anderen ontmoet (ook als de cliënt is gevaccineerd).
 • Voor alle andere landen zonder groen reisadvies geldt:
  – wanneer de cliënt niet is gevaccineerd, test deze op dag 2 en dag 5 na aankomst met een zelftest/sneltest of PCR;
  – wanneer de cliënt wel is gevaccineerd, doe een zelftest/sneltest voordat de cliënt anderen ontmoet.

bron: Rijksoverheid, checklist inreizen

Per 26 juni is het thuisbezoekadvies vervallen. Er geldt geen maximum meer op het aantal bezoekers dat iemand thuis kan ontvangen op een dag. Dit geldt ook voor cliënten die bezoek ontvangen op de eigen kamer. Wel is het belangrijk de volgende basisregels in acht te nemen:

 • Zorg dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden in de algemene ruimten (op de eigen kamer van de cliënt geldt deze regel niet).
 • Bezoek houdt zich aan de hygiënemaatregelen (wast de handen bij binnenkomst).
 • Zeg het bezoek af als er cliënten of medewerkers in de woning zijn die klachten hebben die passen bij corona. Vraag bezoekers ook om af te zeggen als zij klachten hebben. Maak pas weer een nieuwe afspraak als je zeker weet dat het veilig kan: dus bij een negatieve test uitslag of als iemand 24 uur klachtenvrij is na een besmetting en minimaal 7-14 dagen na het begin van de klachten.

Wanneer is er een vermoeden van besmetting?
We spreken van een vermoeden als er klachten zijn bij cliënten die passen bij het coronavirus en er een test is ingestuurd en/of als er contacten zijn geweest met bewezen positief geteste patiënt(en).

Welke symptomen kunnen wijzen op een COVID-19 (Corona) besmetting?
verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of
hoesten; en/of
benauwdheid en/of
verhoging of koorts en/of
plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Quarantaine en Isolatie
Woonhuis/groep
– Een woon- of dagbestedingsgroep gaat in quarantaine als cliënten zelf korter dan 3 dagen geleden contact hebben gehad met iemand met een positieve testuitslag (verwant, medewerker, andere cliënt etc.).
– Indien een (nauw)contact van een medewerker (bijvoorbeeld de partner) klachten heeft, of positief is getest, hoeft de woongroep of dagbesteding niet in quarantaine. (NB: De medewerker waarvan de partner klachten heeft, gaat natuurlijk zelf wel in quarantaine. En de dagbesteder waarvan de ouder klachten heeft, gaat zelf ook in quarantaine).

Verwanten/Wettelijk vertegenwoordigers worden over een quarantaine of isolatie zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Hoe deze quarantaine er uitziet, kan per casus verschillen en wordt bepaald door het impactteam + arts. Een quarantaine bij een vermoeden van een besmetting heeft minder ingrijpende maatregelen dan een isolatie van de groep, waarvan sprake is bij een daadwerkelijke besmetting.
Het woonhuis blijft in quarantaine totdat het impactteam/arts bepaalt dat dit wordt opgeheven. Indien de testuitslag negatief was, ligt het voor de hand dat de quarantaine kan worden opgeheven.

Belangrijke overwegingen voor het impactteam + arts bij het bepalen van de quarantaine zijn:
– de vaccinatiegraad van de groep (is het merendeel gevaccineerd?)
– zijn er kwetsbare cliënten op de groep
– de setting van de groep (grootte bubbels, in-/uit van externe dagbesteders of bezoek etc.)
– waren medewerkers of cliënten een nauw contact van een positief getest persoon (langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter geweest) en zijn er wel/geen PBM gebruikt?
– Tussentijdse check (in afwachting van PCR-test) middels zelftest of sneltest.

Individueel
Indien het vermoeden van een besmetting een medewerker betreft, komt deze niet naar het werk en laat zich testen. Indien dit vermoeden een cliënt betreft, gaat betreffende cliënt gedurende de testperiode tot de testuistlag bekend is (meestal dezelfde dag nog), in isolatie (geen contact met groepsgenoten). Verwanten/Wettelijk vertegenwoordigers worden hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Wanneer is er sprake van een daadwerkelijke besmetting?
Er is sprake van een daadwerkelijke besmetting, indien deze door een test is aangetoond. Mocht er op het woonhuis een daadwerkelijke besmetting zijn dan wordt dit gemeld bij de GGD en gaat het woonhuis in isolatie. Verwanten/Wettelijk vertegenwoordigers worden hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Door de locatie waar uw verwant woont of dagbesteding geniet. Dat kan middels nieuwbrieven, maar ook rechtstreeks via de persoonlijk begeleider.
Het bestuur van de Raphaëlstichting informeert – indien nodig – per brief die via de email wordt verstuurd.