Terug naar vorige pagina

Drie cliënten volgen de opleiding tot onderzoeker Beelden van Kwaliteit

Drie cliënten zijn gestart met de opleiding tot onderzoeker Beelden van Kwaliteit. De eerste keer binnen de Raphaëlstichting én als eerste in Nederland. Reden voor taart!

Wij hebben de cliënten gevraagd waarom zij deel willen uitmaken van de werkgroep Beelden van Kwaliteit.

Anita: ‘Ik wil graag nieuwe dingen leren’.
Daniël: ‘Zodat de begeleiders een betere kwaliteit van zorg aan de cliënten kan bieden’.
Brain: ‘Cliënten horen betrokken te worden. Het gaat over ons dus moeten wij hierbij zijn’.

Waarom is het belangrijk om cliënten op te leiden tot onderzoeker?
In antroposofische zorg gaat het niet alleen om de zorg voor fysiek en psychisch welzijn. De focus ligt vooral op het vinden en benutten van ontwikkelingsmogelijkheden. Daarvoor zijn een goede sfeer, het mogen zijn wie je bent, aandacht hebben voor elkaar en het voelen dat je van waarde bent, belangrijke voorwaarden. Voor zowel cliënt als medewerker.

Een ‘luisterende’ houding is daarvoor essentieel. In de dagelijkse zorg volgen situaties elkaar snel op. De observaties van Beelden van Kwaliteit biedt de mogelijkheid om als het ware de tijd stil te zetten.
Tijdens het observeren wordt de relatie tussen de cliënt en de medewerker zichtbaar. Er wordt gekeken of de ontwikkeling van de cliënten, het eigen initiatief, het verlangen en de eigen regie erkend, herkend en gestimuleerd wordt.

Cliënten kijken hiernaar vanuit hun eigen perspectief en zijn ervaringsdeskundigen. Deze kwaliteiten van de cliënten sluiten daarmee goed aan bij de taak tot onderzoeker Beelden van Kwaliteit. Observaties vanuit cliënt-perspectief zijn van betekenis zowel voor degene die observeren als voor degene die geobserveerd worden. Daarnaast is het leren observeren een prachtige uitdaging dat emanciperend en bewustzijn vergrotend werkt en wij zijn er dan ook trots op dat wij binnen de Raphaëlstichting (én als eerste in Nederland) deze opleiding uit te mogen zetten.


 

 


Terug naar vorige pagina