Zodra een kind 18 jaar wordt is het meerderjarig en vervalt het ouderlijk gezag. Ouders mogen dan de belangen van hun kind niet meer behartigen. Als het kind niet in staat is om zijn eigen belangen te behartigen is de benoeming van een wettelijk mentor en bewindvoerder of een curator nodig.

Vóórdat het kind 18 wordt, kunnen ouders daarvoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Ouders kunnen zelf benoemd worden als bewindvoerder en/of wettelijk mentor of als curator. Een andere naaste of een bureau kan ook benoemd worden.

> Informatie over de vormen van vertegenwoordiging
> Formulier voor de aanvraag van wettelijke vertegenwoordiging

Bent u op zoek naar een professioneel wettelijk bewindvoerder?
Cliënten van de Raphaëlstichting kiezen bijvoorbeeld voor de volgende personen:

Aangenaam Bewind,
Postbus 45, 1749 ZG  Warmenhuizen
info@aangenaambewind.nl
www.aangenaambewind.nl

Bureau Kwaaitaal,
Postbus 6025, 1780 KA Den Helder,
info@bureaukwaaitaal.nl
www.bureaukwaaitaal.nl

NCM Bewindvoering
Postbus 67026, 1060 JA Amsterdam
info@ncm-bewindvoering.nl
www.ncm-bewindvoering.nl 

PUUR Bewindvoering,
Postbus 1030, 1200 BA Hilversum,
pjansen@puurbewindvoering.nl
Klik hier voor de website.

Rutgers Bewindvoering,
Postbus 8009, 1802 KA  Alkmaar,
info@rutgersbewindvoering.nl

Stichting CAV
Adres: Locatie Alkmaar (Ampérestraat 13, 1817EDE Alkmaar)
e.grooteman@stichting-cav.nl
Website: www.stichting-cav.nl