Wij streven er naar dat ouders/verwanten zich verbonden voelen met Rozemarijn. Een goede samenwerking tussen ouders/verzorgers en medewerkers is essentieel om de kwaliteiten en mogelijkheden van uw kind zichtbaar te maken.
Twee keer per jaar vindt er samen met ouders/verwanten een evaluatie plaats van de zorgvraag en het perspectief. Via Caren delen we rapportages en het zorgplan met ouders/verwanten.

Bij de gezamenlijke vieringen van de jaarfeesten kunnen we elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten.
Ouderavonden kunnen bijdragen aan het ontmoeten en in gesprek komen met andere ouders en medewerkers.
Daarnaast helpen ouders/verwanten vaak bij feesten of andere activiteiten.

Cliëntenraad

De cliëntenraad is een vorm van medezeggenschap. Voor meer informatie, klik hier