Wij streven er naar dat ouders/verzorgers zich verbonden voelen met Rozemarijn. Een goede samenwerking tussen ouders/verzorgers en medewerkers is essentieel om de kwaliteiten en mogelijkheden van uw kind zichtbaar te maken.
Twee keer per jaar vindt er samen met ouders/verzorgers een evaluatie plaats van de zorgvraag en het perspectief. Via Carenzorgt delen we rapportages.

Bij de gezamenlijke vieringen van de jaarfeesten kunnen we elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten.
Ook de ouderavonden kunnen bijdragen aan het ontmoeten en in gesprek komen met andere ouders en medewerkers. Daarnaast helpen ouders/verwanten vaak bij feesten of andere activiteiten.

Cliëntenraad

De cliëntenraad is een vertegenwoordiging van ouders van cliënten. Voor meer informatie, klik hier