Wij streven er naar dat ouders en verzorgers zich verbonden voelen met Rozemarijn. Een goede samenwerking met ouders en verzorgers en medewerkers van de dagbesteding is essentieel om de kwaliteiten en mogelijkheden en de unieke persoon van het kind zichtbaar te maken.
Het perspectief van het kind is de leidraad in de samenwerking van alle betrokkenen: groepsleid(st)ers, therapeuten, vrijwilligers, ouders en verzorgers.
Een aantal malen per jaar vindt er samen met ouders en bovengenoemde medewerkers een evaluatie plaats van de zorgvraag en het perspectief voor dit kind, en worden die als dit nodig is bijgesteld.
Ook de dagelijkse communicatie via ‘het schriftje is voor zowel ouders en verzorgers als de medewerkers van de dagbesteding een belangrijke bron van informatie.
De gezamenlijke vieringen van de jaarfeesten en de laatste schooldag van het jaar, met het uitdelen van de getuigschriften, zijn momenten waar ouders, verzorgers, kinderen en medewerkers elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten.
Ook de ouderavonden en thema-avonden kunnen bijdragen aan het ontmoeten en in gesprek komen met andere ouders en medewerkers. Tevens is er ook aandacht voor het zelf ervaren van een activiteit die de kinderen ook beleven, zoals schilderen, voet-inwrijving en muziek..

Clientenraad
De cliëntenraad is een gekozen vertegenwoordiging van ouders van cliënten én van cliënten zelf. Voor meer informatie, klik hier