In de cliëntenraad  hebben ouders van cliënten zitting. De cliëntenraad heeft tot doel de collectieve medezeggenschap volgens de Wet Medezeggenschap Rozemarijn, inhoud te geven. De cliëntenraad heeft hierdoor de mogelijkheid zelfstandig advies uit te brengen over elk genomen besluit, bijvoorbeeld over veiligheid, gezondheid, recreatie, verbouwing etc.

U kunt bij ons terecht met vragen, opmerkingen of klachten over het beleid of functioneren van Rozemarijn. Maar ook met ideeën en voorstellen.

U kunt contact met ons opnemen door een email te sturen naar: info@rozemarijn.net