Voor flyers over ons zorgaanbodklik hier

 

Ik wil ook’ leren in kinderdagcentra – Astrid van Zon

Leren is een belangrijke menselijke levensbehoefte. Ieder mens wil in zijn leven kunnen leren. Maar dit leren is niet alleen te beschouwen als een cognitief proces waarbij het hoofd is ingeschakeld. Men kan ook met het hele lichaam leren. Hierbij worden andere niveaus van het menselijk bestaan betrokken, diepere lagen die minder voor de hand liggen.

Kinderen met een meervoud aan beperkingen ervaren belemmeringen om zichzelf en de eigen, meegebrachte mogelijkheden zonder meer zichtbaar te maken voor hun omgeving.

Dit boek is een leidraad voor de begeleiding en ondersteuning van deze kinderen in een kinderdagcentrum. Het leerprogramma wordt groepsgewijs aangeboden en voor ieder kind individueel uitgewerkt. Ondanks de diversiteit en de uiteenlopende vragen die deze kinderen stellen, is het uitgangspunt dat zij de wil hebben zich te ontwikkelen. Dat betekent dat zij zich met hun lichaam willen verbinden, met de wereld en met de mensen om hen heen en hierop invloed willen uitoefenen.

‘(…) het is geweldig dat het Astrid van Zon gelukt is dit therapeutisch leerprogramma te ontwikkelen en vast te leggen. (…) vanwege de duidelijke opzet en het goed uitgewerkte dagprogramma biedt het niet alleen houvast aan de praktijk, maar kan het ook van belang zijn voor wetenschappers en beleidsmakers.’
Prof.dr. Carla Vlaskamp

Over de auteur:
Astrid van Zon studeerde pedagogie en theologie en was werkzaam in diverse functies bij de ondersteuning en ontwikkeling van kinderen met een of meer beperkingen en hun ouders. Momenteel is zij verbonden aan Rozemarijn, een kinderdagcentrum voor kinderen met meervoudige beperkingen in Haarlem, waarvan zij medeoprichtster en momenteel directeur is. Rozemarijn is onderdeel van de Raphaëlstichting.

‘Ik wil ook’ leren in kinderdagcentra, uitgeverij Garant, Prijs € 17,80 ISBN 978-90-441-2592-4
Het boek kan ook besteld worden via Rozemarijn door overmaking van € 17,80 naar rekeningnr.: IBAN NL73RABO035.85.27.813, t.n.v. Raphaëlstichting, Schoorl onder vermelding van: ‘Ik wil ook’ + uw naam + adres. Een deel van de opbrengst gaat dan naar onderwijs voor kinderen met een beperking in Yerevan (Armenië).