Nieuw: de flyers over ons zorgaanbod, klik hier

Warmte vergt jaren groei

 

‘Warmte vergt jaren groei’ – de effecten van warmteondersteuning bij kinderen met ernstige meervoudige beperkingen – Astrid van Zon

 

Uit de inleiding:
“Deze publicatie is het resultaat van een jarenlang onderzoekstraject op het kinderdagcentrum van Rozemarijn. Het is het warme enthousiasme van Astrid van Zon geweest waardoor het onderzoek kon starten en kon worden voltooid. En dit enthousiasme is gebaseerd op de krachtige ervaring dat kinderen met een meervoudige beperking baat hebben bij ‘verwarming’ van hun ledematen.
Warmte is een bijzonder verschijnsel: het is op twee manieren te ervaren. Uiterlijk door een warmtebron, innerlijk door een inspiratiebron. Warmte doet leven en bewegen, maakt ons menselijk en brengt ons verder in onze ontwikkeling. Als de zorgverlener warmtebron en inspiratiebron tegelijk kan zijn, kan de zorgvrager zich meer mens voelen. Deze publicatie kun je ook lezen als een oproep aan begeleiders en ouders: realiseer je hoezeer we deze kinderen kunnen helpen door hen niet alleen van binnenuit liefde- vol te benaderen, maar ook van buitenaf warmte te bieden.”

Het boek kan besteld worden via Rozemarijn door overmaking van € 12,50 naar rekeningnr.: IBAN NL73RABO035.85.27.813, t.n.v. Raphaëlstichting, Schoorl onder vermelding van: Warmte vergt jaren groei’ + uw naam + adres. 

 

Ik wil ook’ leren in kinderdagcentra – Astrid van Zon
Leren is een belangrijke menselijke levensbehoefte. Ieder mens wil in zijn leven kunnen leren. Maar dit leren is niet alleen te beschouwen als een cognitief proces waarbij het hoofd is ingeschakeld. Men kan ook met het hele lichaam leren. Hierbij worden andere niveaus van het menselijk bestaan betrokken, diepere lagen die minder voor de hand liggen.

Kinderen met een meervoud aan beperkingen ervaren belemmeringen om zichzelf en de eigen, meegebrachte mogelijkheden zonder meer zichtbaar te maken voor hun omgeving.

Dit boek is een leidraad voor de begeleiding en ondersteuning van deze kinderen in een kinderdagcentrum. Het leerprogramma wordt groepsgewijs aangeboden en voor ieder kind individueel uitgewerkt. Ondanks de diversiteit en de uiteenlopende vragen die deze kinderen stellen, is het uitgangspunt dat zij de wil hebben zich te ontwikkelen. Dat betekent dat zij zich met hun lichaam willen verbinden, met de wereld en met de mensen om hen heen en hierop invloed willen uitoefenen.

‘(…) het is geweldig dat het Astrid van Zon gelukt is dit therapeutisch leerprogramma te ontwikkelen en vast te leggen. (…) vanwege de duidelijke opzet en het goed uitgewerkte dagprogramma biedt het niet alleen houvast aan de praktijk, maar kan het ook van belang zijn voor wetenschappers en beleidsmakers.’
Prof.dr. Carla Vlaskamp

Over de auteur:
Astrid van Zon studeerde pedagogie en theologie en was werkzaam in diverse functies bij de ondersteuning en ontwikkeling van kinderen met een of meer beperkingen en hun ouders. Momenteel is zij verbonden aan Rozemarijn, een kinderdagcentrum voor kinderen met meervoudige beperkingen in Haarlem, waarvan zij medeoprichtster en momenteel directeur is. Rozemarijn is onderdeel van de Raphaëlstichting.

‘Ik wil ook’ leren in kinderdagcentra, uitgeverij Garant, Prijs € 17,80 ISBN 978-90-441-2592-4
Het boek kan ook besteld worden via Rozemarijn door overmaking van € 17,80 naar rekeningnr.: IBAN NL73RABO035.85.27.813, t.n.v. Raphaëlstichting, Schoorl onder vermelding van: ‘Ik wil ook’ + uw naam + adres. Een deel van de opbrengst gaat dan naar onderwijs voor kinderen met een beperking in Yerevan (Armenië).