In Haarlem en Heemstede biedt Rozemarijn op diverse locaties zowel dagbesteding als woon- en werkgelegenheid voor kinderen en (jong)volwassenen met verstandelijke of meervoudige beperkingen en/of psychiatrische kwetsbaarheid.

Rozemarijn is een multifunctioneel centrum. Behalve het kinderdagcentrum (KDC) wordt er zorg geboden in het buurtschap Ferm Rozemarijn (wonen) en op dagbestedingslocaties werkplaatsencentrum Studio Rozemarijn, tuinwerkplaats Rozemarijn Overland en bakkerij Santé Rozemarijn.
Rozemarijn biedt ook weekend-opvang (onze ‘zaterdagclub’), logeren en thuisondersteuning.

Op verschillende plekken in de wijk proberen wij een verbinding te maken met de buurt omdat mensen voor elkaar betekenis kunnen hebben. Zo werken jongeren van Ferm Rozemarijn in de Green Canteen van het Rudolf Steiner College.

Voor de flyers over ons zorgaanbod, klik hier

Rozemarijn levert zorg aan cliënten met een indicatie voor ambulante zorg, verblijf, dagbesteding of dagbehandeling in groepsverband op basis van:
– Zorg In Natura (ZIN)
– Persoons Gebonden Budget (PGB)
– Contractzorg (onderaanneming)

Kleinschalig wonen en logeren voor kinderen en jongvolwassenen
Rozemarijn biedt op de locatie Ferm-Rozemarijn zorg aan kinderen en jongeren met de volgende indicaties:
– ZZP (zorgzwaartepakket) VG 3 t/m 8
– ZZP LG 3 t/m 7
– ZZP GGZ-C 3 t/m 6.

 

Dagbesteding
Kik hier voor een introductiefilmpje over ons kinderdagcentrum.

Op Rozemarijn wordt voor kinderen en jongvolwassenen een passende VG dagbesteding geboden op grond van een indicatie BG-GRP (begeleiding in groepsverband).
De dagbesteding van het kinderdagcentrum, gevestigd op verschillende locaties, is het gehele jaar geopend inclusief de vakanties (10 dagdelen per week). Op feestdagen is de dagbesteding gesloten. De kinderen van de jongerengroepen worden om ongeveer 9.00 uur gebracht en om 15.50 opgehaald.

De dagbesteding van de bakkerij is mogelijk van 8.30 – 15.30.

De dagbesteding op tuinderij Rozemarijn Overland en  werkplaatsencentrum Studio Rozemarijn is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-15.30 uur (10 dagdelen per week).

In- en exclusiecriteria
De KDC biedt passende dagbesteding aan kinderen met een VG of LG indicatie. Kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking en eventuele bijkomende beperkingen. In de praktijk: kinderen met een VG 3,4 5, 6, 7 of 8 en/of LG 7. In termen van dagbesteding: midden en zwaar.
De opname/ aanname geschiedt volgens de opnameprocedure.

Ambulante begeleding
Rozemarijn biedt zorg aan cliënten met een indicatie voor begeleiding (H 153 en H 300), verpleging (H126) en persoonlijke verzorging (H104).

Voor omschrijvingen van de diverse indicaties voor ambulant, wonen en dagbesteding en meer informatie over de zorgovereenkomst, klik hier
Ook cliënten met andere ZZP’s kunnen eventueel worden aangenomen.

Bij het maken van een juiste match tussen de vraag van de cliënt en het aanbod op Rozemarijn worden ook locatie-specifieke inclusie- en exclusiecriteria gebruikt.

Kosten voor aanvullende dienstverlening
-administratieve ondersteuning € 0,00 per maand
-waskosten privé-kleding € 15,00 per maand
-culturele activiteiten € 0,00 per maand

Jaarlijks maakt Rozemarijn productieafspraken met het Zorgkantoor Zaanstreek/Waterland over het aantal ZZP’s.