Rozemarijn biedt ambulante ondersteuning en begeleiding aan volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking, een psychische beperking en beperkingen die zich uiten in het gedrag. De vraag van de volwassene is uitgangspunt.

Ondersteuning van (jong) volwassenen in zelfstandig wonen
In de ondersteuning en begeleiding aan de volwassene met beperkingen staan de eigen vragen en het eigen leven centraal. De begeleiding richt zich erop om zelfstandig te kunnen leven. Daarbij kan er ook begeleiding geboden worden bij vragen van sociaal-emotionele aard.