Rozemarijn biedt thuisondersteuning bij kinderen in de regio Kennemerland. Dit betreft diverse ondersteuningsvragen op het gebied van een verstandelijke beperking of van psychiatrische problemen. Het kan gaan om kinderen met een meervoudige beperking, of om naschoolse opvang van kinderen. Ook wordt zelfstandig begeleid wonen aan (jong)volwassenen geboden.

Een kind kan thuis worden ondersteund door spel, gebaar, beweging, maar ook door te verzorgen, te voeden en genegenheid te laten ervaren. Door fijn op schoot te laten genieten van zachte omhulling of juist wakkerheid vragen door actief zijn, rennen in het bos, wandelend de post wegbrengen, boodschappen doen. Door samen naar de bibliotheek te gaan of een uurtje zwemmen. In de vakantie een bezoekje te brengen aan de wondere wereld van het Teylers Museum. Gezellig een boek door te lezen waarbij de aandacht weer naar binnen wordt gebracht, moeder te helpen bij het avondeten of het naar bed brengen.

Vaak gaat het om dagelijkse handelingen die we allen vanzelfsprekend vinden, maar die kunnen opbloeien tot kwalitatief bijzondere groeimomenten wanneer ze met aandacht en zorg worden uitgevoerd bij kinderen. Deze activiteiten kunnen tot een belangrijk instrument worden om kinderen op een speelse wijze gerichter aan het leven te laten deelnemen, door ze in beeld te brengen als een werkdoel dat met regelmaat wordt geëvalueerd.

(Jong)volwassenen begeleiden we door samen met hen stappen te zetten naar meer zelfstandigheid. Door daarbij vragen te stellen als: welke kwaliteit wil groeien, op welke eigen wijze? Openheid en respect voor de leefsfeer van de jongere of het gezin zijn daarbij een vereiste. Eigen opvattingen van de medewerker over ‘hoe het zou moeten’ blijven op de achtergrond. In de ontmoeting is er ruimte om de mogelijkheden te laten oplichten. Met een deskundige houding wordt gepaste zorg en begeleiding aangeboden om die mogelijkheden te laten ontplooien.


Klik hier
 voor de folder over ambulante begeleiding.