In totaal wonen er op Ferm Rozemarijn 28 kinderen, jongeren en volwassenen die vanwege hun beperkingen ondersteuning nodig hebben. Daarnaast is er woonruimte voor vier gezinnen met hun eigen kinderen.

In de zorg en begeleiding wordt zo goed mogelijk aangesloten bij de vragen van het kind en de ouders en bij de volwassene in de eigen leefsituatie. De zorg en begeleiding is er op gericht om zoveel mogelijk aspecten van het dagelijks leven en alles wat daar bij hoort mogelijk te maken.

Er is ook een woonvoorziening in Hoofddorp (‘ZilverEsdoorn’) voor jongvolwassenen van 18 – ca. 25 jaar dat door ouders is opgezet. Medewerkers van Rozemarijn bieden de zorg. Voor meer informatie hierover, klik hier

Klik hier voor meer informatie over het wonen op buurtschap Ferm Rozemarijn.
Klik hier voor meer informatie over logeren.
Klik hier voor meer informatie over begeleid zelfstandig wonen.
Klik hier voor meer informatie over wonen in ZilverEsdoorn.