Ferm Rozemarijn – uniek buurtschap
Ferm Rozemarijn is een buurtschap voor kinderen met een intensieve zorgvraag en jongvolwassenen die sociaal kwetsbaar zijn. Er wonen tevens verschillende gezinnen als goede buren, die helpen waar het nodig is. Met elkaar vormen zij een sociale gemeenschap.

Veilig voelen
In Ferm Rozemarijn vinden kinderen, jongeren en jongvolwassenen met beperkingen van uiteenlopende aard hun thuis. Medewerkers, mantelzorgers en buren dragen bij aan een ‘zijnskwaliteit’ die de bewoners van het nieuwe initiatief een geborgen en veilig gevoel kunnen geven. De antroposofische mensvisie van Ferm Rozemarijn geeft mensen de ruimte, waardoor zichtbaar wordt wie ze zijn.

Ontmoeten
Elkaar ontmoeten is een belangrijk gegeven. De woningen liggen in een hoefijzervorm rond de centraal gelegen tuin. Deze tuin is de ontmoetingsplek bij uitstek, als het kloppend hart van de buurtschap. Hier kom je elkaar tegen. Als het weer dat toelaat, wordt er buiten gezamenlijk gegeten. Ook de jaarfeesten worden bij voorkeur buiten gevierd.

Er zijn twaalf plaatsen voor jongere en oudere kinderen met verstandelijke beperkingen. Zij wonen verdeeld over twee groepen. Verder zijn er zes appartementen voor jonge mensen die zelfstandig kunnen wonen maar vanwege hun concentratie- of contactproblemen een sociale inbedding zoeken.
Ook is er een woonhuis met 2 x 4 kamers voor jonge mensen die enerzijds nog meer op 24 uurs begeleiding zijn aangewezen en jonge mensen die al wat meer zelfstandig kunnen wonen en over een eigen ruimte met douche en toilet beschikken, maar wel dagelijks het contact met een begeleider nodig hebben.

Contactgegevens van de groepen:
Aquamarijn – tel. 023 5300039 (woongroepen en appartementen voor jongvolwassenen met dubbele diagnostiek, zoals LVG, autisme en/of psychosociale problematiek)
Jade – tel. 023 5300035 (woongroep voor kinderen met een meervoudige beperking tot 12 jaar)
Topaas – tel. 023 – 5300032 (woongroep voor kinderen en jongvolwassenen met een meervoudige beperking vanaf 12 jaar)

Aquamarijn levert tevens ambulante zorg

ZilverEsdoorn in Hoofddorp
Er is ook een woonvoorziening in Hoofddorp (‘ZilverEsdoorn’) voor jongvolwassenen van 18 – ca. 25 jaar dat door ouders is opgezet. Medewerkers van Rozemarijn bieden de zorg. Voor meer informatie hierover, klik hier

Klik hier voor meer informatie over het wonen op buurtschap Ferm Rozemarijn.
Klik hier voor meer informatie over logeren.
Klik hier voor meer informatie over begeleid zelfstandig wonen.
Klik hier voor meer informatie over wonen in ZilverEsdoorn.