Midgard is een woon- en werkgemeenschap in Tuitjenhorn, Noord-Holland, waar meer dan 100 jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking wonen, naar school gaan, werken en een bloeiend gemeenschapsleven onderhouden.
Er zijn kleine woongroepen. De meeste huizen zijn gegroepeerd rond het centraal gelegen plein. De werkplaatsen zijn verspreid over het grote en mooie terrein. Aan alle bewoners wordt vraaggericht werk en/of dagactiviteit geboden.

Er is ook plaats voor cliënten van buiten Midgard om in de werkplaatsen te werken.

Midgard levert zorg aan cliënten met een indicatie voor verblijf, dagbesteding of dagbehandeling in groepsverband op basis van:
– Zorg In Natura (ZIN)
– Persoons Gebonden Budget (PGB)
– Contractzorg (onderaanneming)

Wonen
Midgard levert zorg aan cliënten met de volgende indicaties: ZZP (zorgzwaartepakket) 3VG t/m 8VG,   ZZP 3 LG t/m 7LG,  ZZP ZG,  ZZP GGZ-C  3 t/m 6.

Bij het maken van een juiste match tussen vraag van cliënt en aanbod op Midgard worden ook locatie-specifieke inclusie- en exclusiecriteria gebruikt.
Ook cliënten met sectorvreemde ZZP’s kunnen eventueel worden aangenomen. Tevens is er de mogelijkheid voor kleinschalig wonen.

Dagbesteding
Op Midgard wordt voor volwassenen en kinderen een passende VG-dagbesteding geboden. Dit op grond van een indicatie BG-GRP (dagbesteding begeleiding in groepsverband).
De dagbesteding is het gehele jaar geopend met uitzondering van de vakanties. Op feestdagen is de dagbesteding gesloten. De dagbesteding is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur (9 dagdelen per week).

Voor omschrijvingen van de diverse indicaties en voor meer informatie over de zorgovereenkomst , klik hier

Kosten voor aanvullende dienstverlening
Administratieve ondersteuning  € 17,50 per maand
Waskosten privé-kleding  € 50,00 per maand
Culturele activiteiten € 10,00 per maand